Pochválený buď Ježiš Kristus!

Život farnosti

Rozlúčka s vdp. Jozefom Gábrišom

Dňa 23. februára 2019 v 63. roku života a v 38. roku kňazstva si Pán povolal k sebe

   PhDr. PaedDr. MgrTh. Jozefa Gábriša,

rodáka z našej obce. Rozlúčili sme sa s ním 27. februára 2019 slávením Eucharistie, ktorú celebroval Mons. Ján Sokol, emeritný biskup.

Jeho telo bolo uložené na miestnom cintoríne. Spomíname s úctou a vrúcnou vďakou a pamätáme vo svojich modlitbách.

Privítanie vdp. Karola Koníčka

1. júl 2018 |  V prvú júlovú nedeľu sme medzi nami privítali nového správcu farnosti vdp. Mgr. Karola Koníčka. Zároveň mu prajeme veľa zdravia a Božieho požehnania. Slávnostne ho do funkcie farára Farnosti Tesárske Mlyňany uviedol 8. júla 2018 vdp.Mons. Marián Javor.

Rozlúčka s Vdp. Ľubomírom Vargom

29. jún 2018 |  Na sviatok sv. Petra a Pavla sme sa rozlúčili s doterajším správcom farnosti vdp. Mgr. Ľubomírom Vargom. Úprimne mu ďakujeme za všetko, čo pre našu farnosť počas troch rokov urobil. Pre jeho pôsobenie v novej farnosti mu vyprosujeme veľa božích milostí.

30. výročie úmrtia Mons. J. Gábriša

11. november 2017 |  13. novembra 2017 uplynie 30 rokov od smrti arcibiskupa ad personam Mons. Júliusa Gábriša. Spomienkovú sv. omšu sme slávili za účasti trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha, emeritného trnavského arcibiskupa Jána Sokola, nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka a desiatok kňazov z Nitrianskej diecézy a Trnavskej arcidiecézy.

Požehnanie kríža

14. september 2015 |  Kamenný kríž medzi cestou 1. triedy I/65 a rýchlostnou cestou R1, bol obnovený v roku 2015 veriacimi farnosti, za pomoci obecného úradu v zastúpení starostom Ing. Štefanom Valkovičom. Kríž požehnal 14. septembra 2015 na sviatok Povýšenia sv. Kríža vdp.Mgr. Ľubomír Varga.

Púť - Medžugorie - 17.-27. júla 2015

17.-27. júl 2015 |  Tento rok sme spoločne navštívili pútnické miesto Kráľovnej pokoja v Medžugorí. Naše kroky viedli na Podbrdo - Horu zjavení, vrch Križevac, navštívili sme Komunitu Cenacolo, hrad Patrika a Nancy, Kravice aj Vepric - Chorvátske Lurdy.

Privítanie vdp. Ľubomíra Vargu

2. júl 2015 |  Na sviatok Návštevy Panny Márie sme medzi nami privítali nového správcu farnosti vdp. Mgr. Ľubomíra Vargu. Do úradu ho oficiálne uviedol 4. júla 2015 okresný dekan vdp. Mons. Marián Javor.

Rozlúčka s vdp. Petrom Kukučkom

29. jún 2015 |  Na sviatok sv. Petra a Pavla sme sa rozlúčili s doterajším správcom farnosti vdp. Mgr. Petrom Kukučkom. Úprimne mu ďakujeme za všetko, čo pre našu farnosť počas desiatich rokov urobil. Pre jeho pôsobenie v novej farnosti mu vyprosujeme veľa božích milostí.

Farský kostol 2015

jún 2015 |  Počas pôsobenia správcu farnosti Mgr. Petra Kukučku sa uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia farského kostola Zvestovania Pána. V období rokov 2005-2015 boli vykonané tieto práce: výmena elektroinštalácie a ozvučenia kostola, plynové vykurovanie, oprava a odborné vyčistenie lustrov, výmena okien, reštaurovanie a maľba oltárov, sôch a celého interiéru, vybudovanie sociálnych zariadení, drenáž a vysušenie múrov, výstavba chodníkov, oprava a osvetlenie vežových hodín, výmena strechy, oprava a maľovanie fasády kostola. Bola obnovená kaplnka Božského Srdca Ježišovho, v časti Mlyňany kaplnka Povýšenia kríža a vybudovaná nová kaplnka Sedembolestnej Panny Márie.

Birmovka 2014

12. október 2014 |  Birmovanci v našej farnosti prijali sviatosť birmovania z rúk J.E. Mons. Viliama Judáka, nitrianskeho biskupa.

Park Júliusa Gábriša - 5. októbra 2014

5. október 2014 | PhDr. PaedDr. MgrTh Jozef Gábriš posvätil pamätnú tabuľu Mons. Júliusa Gábriša, nášho rodáka.

Púť do Vysokej 12. októbra 2013

12. október 2013 | Putovanie našich farníkov po pamätných miestach tento rok pokračovalo do obce Vysoká.

Po stopách svätých

11. - 12. máj 2013 | Po stopách svätých viedla cesta našich pútnikov v tomto roku. Navštívili soľnú kaplnku vo Wieliczke, bývalý koncentračný tábor Oswiečim, rodisko bl. Jána Pavla II. Wadowice, Zebrzydowsku kalwariu, kláštor s izbou sv. Faustíny v Lagiewnikoch a Kraków.

Pomník nenarodeným deťom

25. marec - Deň počatého dieťaťa je pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života, ktorou chcú šíriť úctu ku každému počatému ešte nenarodenému dieťaťu. Cieľom Fóra života je - chrániť ľudský život od počatia až po prirodzenú smrť a podporovať rodinu ako ideálny priestor pre vznik a rozvoj života.
  Tento rok sa konal už 13. ročník kampane, do ktorej sa zapojila aj naša farnosť. Kampaň sme podporili nosením bielej stužky, ktorá je symbolom rešpektovania práva na život od počatia. Kto nosí bielu stužku, vyjadruje sa za ochranu každého počatého dieťaťa!
  V tento deň bol v našej farnosti posvätený pomník nenarodeným deťom v areáli farského kostola. Plod dieťaťa v bielej slze je symbolom nielen kajúcich rodičov plánujúcich ukončenie tehotenstva, ale aj slzou ľútosti rodičov túžiacich po dieťati. Biela farba je v tomto prípade farbou nádeje zo spoločného stretnutia v nebi.

(Plamienok, 1/2013)
(www.forumzivota.sk)
Formačný kurz: Objav Krista

17. marec 2013 |  Sedemtýždňový kurz Objav Krista v našej farnosti prebiehal v dňoch 27. januára až 17. marca 2013. Celkom 38 účastníkov si na formačných stretnutiach obnovilo vzťah k Ježišovi Kristovi a v rámci farnosti vytvorilo spoločenstvo veriacich so vzťahmi, ktoré sú nevyhnutné pre život v Kristovi. V šiestich skupinkách prebiehali po každej prednáške poučné a v mnohom oslovujúce diskusie. Vrcholom kurzu bol deň duchovnej obnovy, ktorú sme si vykonali v seminári v Nitre.

Agapé - 30. decembra 2012

30. december 2012 | Na sviatok Svätej rodiny, zorganizovalo hnutie Modlitby matiek a Modlitby otcov v našej farnosti agapé. Program bol zameraný hlavne pre rodiny s malými deťmi, ktoré si zo stretnutia odnášali zážitky plné radosti. Na záver sme spoločne poďakovali za prežitý rok 2012.

Diecézna púť - Blatnohrad - 6. októbra 2012

6. október 2012 | Diecézna púť v Roku sv. Cyrila a Metoda. Slávnostnej sv. omše, ktorú celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák za účasti viacerých kňazov na základoch starobylej Baziliky sv. Hadriána v Zalaváre (bývalom Blatnohrade) v Maďarsku, sa zúčastnilo aj niekoľko veriacich z našej farnosti spolu s duchovným otcom Petrom. Toto miesto je priamo spojené s pobytom sv. Konštantína a Metoda u Koceľa, syna nitrianskeho kniežaťa Pribinu.

Rozlúčka s Mons. Ernestom Ludvom

Dňa 10. augusta 2012 vo veku nedožitých 82 rokov a po 44 rokoch kňazskej služby si Pán povolal k sebe

   kanonika Mons. Ernesta Ludvu,

rodáka z našej obce. Rozlúčili sme sa s ním 14. augusta 2012 slávením Eucharistie, ktorú celebroval J.E. Mons. Marián Chovanec, nitriansky pomocný biskup, spolu s emeritnými biskupmi Mons. Jánom Sokolom a Mons. Dominikom Tóthom.

Jeho telo bolo uložené na miestnom cintoríne. Spomíname s úctou a vrúcnou vďakou a pamätáme vo svojich modlitbách.

Lumenrodiny 2012

22. - 24. jún 2012 | Siedmy ročník projektu "Rádio LUMEN spája Lumenrodiny" vyvrcholil v predposledný júnový víkend v Liptovskom Jáne celoslovenským stretnutím Lumenrodín. Zúčastnilo sa ho 62 dospelých (21 rodín) vrátane organizátorov a animátorov projektu a 65 detí. Do tohto projektu sa zapojila aj rodina z našej farnosti. Vyvrcholením stretnutia bola slávnostná odpustová svätá omša v kostole v Liptovskom Jáne. Na svätú omšu prišli aj rodiny z okolia. Hlavným celebrantom a kazateľom bol salezián Don Marián Valábek. Svätú omšu koncelebrovali aj generálny riaditeľ Rádia LUMEN o. Juraj Spuchľák a farský administrátor ThDr. PaedDr. PhDr. František Kočibal, PhD.

Pozdrav Sv. Otca, 15. apríl 2012

15. apríl 2012 |  Našich pútnikov na námestí sv. Petra, po modlitbe "Raduj sa nebies kráľovná", osobitne pozdravil Svätý Otec Benedikt XVI. v slovenčine. Zvukový záznam pozdravu si môžete stiahnuť vo formáte MP3 (425 kB). Obrazový záznam pozdravu si môžete stiahnuť vo formáte WMV (2,7 MB).

(Vatikánsky rozhlas, 15. apríl 2012)
(CTV, 15. apríl 2012)
Púť Po stopách Cirkvi - Rím 12. - 16. apríla 2012

12. - 16. apríl 2012 | Po stopách Cirkvi putovali naši farníci v tomto roku. Okrem rímskych historických pamiatok sme navštívili najvýznamnejšie baziliky: Santa Maria Maggiore, Lateránsku baziliku, Baziliku sv. Pavla, Baziliku sv.Petra, Katedrálu sv. Klementa, Sixtínsku kaplnku, ďalej Lateránsky palác, Sväté schody, Svätopeterské námestie, Vatikánske múzeá... V Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda v Ríme sme mali sv. omšu celebrovanú našim duchovnýcm otcom Petrom.

Sv.ruženec - Rádio Lumen

22. október 2011 |  Ruženec pre Slovensko - modlitba bolestného ruženca z Katedrály sv.Františka Xaverského v Banskej Bystrici.
Hosť - modlia sa veriaci z farnosti Tesárske Mlyňany.

Púť na Mariánsku horu 22. októbra 2011

22. október 2011 | Ďalším pútnickým miestom, ktoré navštívili veriaci z našej farnosti, bola Mariánska hora v Levoči.

Birmovka 2011

18. september 2011 |  Birmovanci v našej farnosti prijali sviatosť birmovania z rúk J.E. Mons. Viliama Judáka, nitrianskeho biskupa.

Predstavenie farnosti Tesárske Mlyňany

17. august 2011 |  V relácii Lupa na Rádiu Lumen bola predstavená rímskokatolícka farnosť Tesárske Mlyňany.

Po stopách Panny Márie

27. apríl - 4. máj 2011 | Po stopách Panny Márie viedli kroky našich farníkov v tomto roku. Okrem mariánskych pútnických miest La Salette, Lurdy a Fatima sme navštívili aj Ars, miesto pôsobenia sv. Jána Vianney. V Paray le Monial sme navštívili kláštorný kostol, kde sa rehoľníčke Márii Margite Alacoque zjavilo Božské Srdce Ježišovo.

Farský ples

12. február 2011 | „Jasaj, Bohu, celá zem; hrajte a spievajte na slávu jeho mena, vzdávajte mu chválu...“
Tieto slová žalmu vyjadrovali náladu piateho farského plesu, ktorý sa uskutočnil v KD v Tesárskych Mlyňanoch. Do tanca hrala skupina VV Band. Predchádzal mu farský ples na filiálke vo Vieske nad Žitavou, ktorý sa uskutočnil 15. januára 2011.

Dobrá novina - december 2010

25. december 2010 |  Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí prijali koledníkov Dobrej noviny do svojich domovov a prispeli na kolednícku akciu. Ďakujeme deťom a mládežníkom (spolu ich bolo 32 v štyroch skupinách), ktorí sa aj napriek zlému počasiu stali šíriteľmi dobrých správ a boli ochotní koledovaním pomôcť deťom v Afrike.

(Plamienok, 1/2011)
(www.dobranovina.sk)
Akadémia - Juraj Selepčéni - 12. september 2010

12. september 2010 | Na počesť 415. výročia narodenia Juraja Selepčéniho - Pohronca a 327. výročia víťazstva nad Turkami sa vo Vieske nad Žitavou konali oslavy sviatku Európy pri Zelenom kríži pri kostole sv. Juraja.

(Plamienok, 1/2011)
Púť do Sv. Zeme - 9. - 16. februára 2010

9.-16. február 2010 | Veriaci našej farnosti putovali po Svätej zemi, kde Boh mimoriadnym spôsobom oslovil celé ľudstvo. Tu sa tvorili dejiny kresťanstva, písal sa Starý a Nový zákon. Spolu sme kráčali po stopách 2000-ročnej histórie i prítomnosti...

(Plamienok, 1/2010)
Farský ples

6. február 2010 | "Plesajte, radujte sa a hrajte." (žalm 98,4)
Uskutočnil sa v poradí už štvrtý Farský ples. V kultúrnom programe vystúpil folklórny súbor Vozokanka, ktorý predviedol niekoľko ľudových tancov a piesní. Do tanca hrala skupina VV Band.

(Plamienok, 1/2010)
Sv.ruženec - Rádio Lumen

24. október 2009 |  Ruženec pre Slovensko - modlitba radostného ruženca z Katedrály sv.Františka Xaverského z Banskej Bystrice.
Hosť - modlia sa veriaci z farností Ilava a Tesárske Mlyňany.

Mlyňany - oslavy 800. výročia prvej písomnej zmienky

12. septembra 2009 | Časť obce Mlyňany oslávila 800 rokov od prvej písomnej zmienky. Svätú omšu v kaplnke celebroval rodák vdp. Jozef Šebo. Svoju homíliu ukončil slovami: "Ak spojíme svoje utrpenie s utrpením Panny Márie a Pána Ježiša, budeme schopní prekonávať každodenné problémy a trápenia."

(Plamienok, 1/2009)
Rehoľná sestra Terézia

11. júna 2009 | Rehoľná sestra TERÉZIA z Viesky nad Žitavou si pripomenula svoje životné jubileum. Boh nech napĺňa jej život radosťou a požehnaním.

(Plamienok, 1/2009)
Posvätenie obrazu a kríža

26. apríla 2009 | Vo Vieske nad Žitavou sa konala slávnosť posvätenia obrazu a kríža. Oltárny obraz bol odcudzený v 90-tych rokoch. Nahradila ho olejomaľba zhotovená z fotografických podkladov originálu. Obraz znázorňuje sv. Jána Nepomuckého, patróna spovedníkov.

(Plamienok, 1/2009)
Farský ples

14. február 2009 | Na sv. Valentína sa konal v poradí už tretí Farský ples v priestoroch ZŠ Štefana Moysesa. Je dobré, ak sa ľudia stretnú v kostole pri modlitbe, ale je tiež fajn, ak sa stretnú pri zábave, tanci a spoločnom rozhovore.

(Plamienok, 1/2009)
Dobrá novina - december 2008

25. december 2008 |  Koledníkom Dobrej noviny v našej farnosti sme prispeli čiastkou 19 730 Sk. Výťažok štrnásteho ročníka je aj tento rok určený ľuďom v Afrike, ktorí tpia krajnou núdzou a zároveň nemajú prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, pitnej vode a iným základným potrebám. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.dobranovina.sk.

Advent 2008

21. december 2008 | Počas Adventu deti z našej farnosti zbierali malé plamienky, tj. dobré skutky. Za dobrý skutok dostali malý plamienok, ktorý potom nalepili nad jednu zo štyroch sviec, podľa toho, aký adventný týždeň bol. Tak sa plamene týchto sviec skladali z malých plamienkov. V ktorý adventný týždeň sa deti viac snažili, tá svieca horela na paneli jasnejšie. Pomáhalo im to pripravovať sa na príchod Pána Ježiša.

Púť na Staré Hory 18. októbra 2008

18. október 2008 | V tomto roku smerovali kroky našich farníkov na pútnické miesto Studnička na Starých Horách. Po svätej omši si modlitbou svätého ruženca vyprosovali pomoc Matky Božej.

Chrámová pieseň - 12. októbra 2008

12. október 2008 | Krajské osvetové stredisko v Nitre v spolupráci s obcou a farským úradom usporiadali dňa 12. októbra 2008 prehliadku chrámových zborov. Nedeľné popoludnie spríjemnili v rímsko-katolíckom kostole v Tesárskych Mlyňanoch spevácke zbory detí i dospelých.

Prehliadky sa zúčastnili Detský spevácky zbor NEZÁBUDKY - Žitavany, Chrámový zbor kostola Tešiteľov - Zlaté Moravce, Spevácky zbor LIPKA - Dolné Krškany, Ženský spevácky zbor ZOBORALJA - Žirany a Spevácky zbor CARMINA VOCUM - Zlaté Moravce.

Rekonštrukcia interiéru farského kostola

30. september 2008 | V septembri 2008 boli dokončené rekonštrukčné práce v interiéri farského kostola Zvestovania Pána. Súčasne s nimi boli vykonávané aj sanačné práce na základoch kostola, prístavba sociálnych zariadení a rekonštrukcia chóru. Po vlaňajšej rekonštrukcii elektroinštalácie, ozvučenia kostola, sakristií a vybudovaní plynového vykurovania boli týmto dokončené práce vo vnútorných priestoroch.

Víťaz turnaja - Farnosť Tesárske Mlyňany

27. september 2008 | Dňa 27. septembra 2008 sa uskutočnil v Zlatých Moravciach Miništrantský turnaj v minifutbale. Víťazmi v skupine od 13 - 17 a nad 17 rokov sa stali naši miništranti. V skupine do 13 rokov skončili naši chlapci na 5. mieste.

Birmovka 2008

21. september 2008 | Sviatosť birmovania z rúk J.E. Mons. Mariána Chovanca, nitrianskeho pomocného biskupa, prijalo 67 birmovancov našej farnosti.

Cyklopúť na Velehrad

júl 2008 | Stretnutia mládeže na Velehrade 17. - 19. júla 2008 sa zúčastnili aj miništranti spoločne s našim duchovným otcom. Ako dopravný prostriedok si zvolili bicykel. Stretnutie sa konalo paralelne so Svetovými dňami mládeže v Sydney.

Púť do Krakova

19. apríl 2008 | Veriaci našej farnosti putovali 19. apríla 2008 k Božiemu Milosrdenstvu do Krakova. Navštívili kláštor, kde žila sestra Faustína a boli prítomní pri posvätení Slovenskej kaplnky.

Farský ples

26. január 2008 | V priestoroch Základnej školy (ZŠ) v Tesárskych Mlyňanoch sa konal Farský ples v spolupráci so ZŠ - Štefana Moysesa, ktorá si pripomínala 35. výročie kolaudácie budovy. Ples sprevádzal príhovor kňaza a pani riaditeľky, spoločenský valčík, skupina V.V.BAND, pestrá tombola a hlavne dobrá zábava.

(Plamienok, február 2008)
Dobrá novina - december 2007

december 2007 | Trinásty ročník Dobrej noviny sa nesie v duchu témy Výnimočný život s postihnutím. Aj v našej farnosti navštívili poslovia Dobrej noviny rodiny, ktoré chcú prispieť blížnym v núdzi. Otvorené srdcia v našej farnosti tento rok prispeli čiastkou 20 600 Sk na pomoc v Keni a Sudáne. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.dobranovina.sk.

Advent 2007

december 2007 | Počas Adventu zbierali deti z našej farnosti dobré skutky, ktoré si zapisovali na vystrihnuté srdiečka. Tie potom vkladali do pripravených jasličiek vždy v nedeľu. Blížiaci sa deň Ježišovho narodenia symbolicky vyjadruje malá postavička zostupujúca po schodíkoch. Schodov je toľko, koľko dní od prvej adventnej nedele do dňa Narodenia Pána Ježiša.

Charitný dar pre Žakovce

Dňa 1. decembra 2007 vdp. Peter Kukučka a manželia Kováčoví navštívili Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach. Účelom tejto návštevy bolo odovzdanie hračiek a šatstva získaných prostredníctvom zbierky na charitu, ktorá sa konala v našej farnosti. Predstavený Inštitútu vdp. Marián Kuffa vyjadril v mene tých, ktorým bola zbierka určená, vrúcnu vďačnosť.

20. výročie úmrtia arcibiskupa Júliusa Gábriša

Dňa 12. novembra 2007, v predvečer 20. výročia úmrtia arcibiskupa Mons. RNDr. Júliusa Gábriša si veriaci svätou omšou pripomenuli pamiatku svojho rodáka.

Hlavným celebrantom slávenia eucharistie bol PhDr. PaedDr. Mgr.Th Jozef Gábriš.

V homílii doc. ThDr. Jozef Haľko, PhD., cirkevný historik, pripomenul život a mnohé myšlienky arcibiskupa Júliusa Gábriša. Medzi posledné slová otca arcibiskupa, ktoré opakoval, patrilo významné: "Iďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium všetkým národom".

vdp. Jozef Šebo

Z príležitosti 70. výročia životného jubilea slúžil 4. novembra 2007 vdp. Jozef Šebo sv. omšu vo svojej rodnej obci.

"Boh je láska" - táto hlavná myšlienka dnešnej homílie sprevádza p. Jozefa Šeba po celý jeho život. Božiu lásku nielen prijíma, ale hlavne ju rozdáva.

Piesňou a krátkym koncertom prišiel pozdraviť jubilanta do jeho rodnej obce aj spevácky zbor SENIORI Z PARTIZÁNSKEHO.

Chrámová pieseň - 7. októbra 2007

Krajské osvetové stredisko v Nitre, Obec Tesárske Mlyňany a Rímskokatolícky farský úrad Tesárske Mlyňany usporiadali 7. októbra 2007 už 4. ročník prehliadky speváckych zborov. Krásne nedeľné popoludnie spríjemnili v rímsko-katolíckom kostole v Tesárskych Mlyňanoch spevácke zbory detí i dospelých.

Prehliadky sa zúčastnili Detský spevácky zbor PIESOK - Vráble, Detský spevácky zbor SRDIEČKO - Sľažany, Chrámový zbor kostola Tešiteľov - Zlaté Moravce, Spevácky zbor LIPKA - Nitra-Dolné Krškany a Spevácky zbor CARMINA VOCUM - Zlaté Moravce.

Farská púť do Marianky

Kresťanovi na jeho životnej púti pomáhajú a povzbudzujú ho rôzne udalosti, situácie, okolnosti.

Takouto bola aj farská púť do Marianky dňa 29. septembra 2007. Svätú omšu celebroval p. farár Peter Kukučka, kde v homílii vyzdvihol znamenia, ktoré Boh posiela do nášho života.

Veriaci z Tesárskych Mlynian a Viesky nad Žitavou sa potom poobede pomodlili krížovú cestu, pri ktorej prosili za rôzne úmysly.

Ďakujeme Pánu Bohu za duchovné povzbudenie na ceste životom.

Rozlúčka s vdp. dekanom Štefanom Turčekom

Dňa 5. júla 2007 vo veku nedožitých 76 rokov a v 50. roku kňazskej služby si Pán povolal k sebe

   Vdp. dekana Štefana Turčeka,

dlhoročného správcu našej farnosti. Rozlúčili sme sa s ním 9. júla 2007 slávením Eucharistie, ktorú celebroval J.E. Mons. Ján Orosch, pomocný biskup - generálny vikár Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy v kostole sv. Tomáša v Novej Vsi nad Žitavou.

Jeho telo bolo uložené v rodinnej hrobke na miestnom cintoríne. Spomíname s úctou a vrúcnou vďakou a pamätáme vo svojich modlitbách.

Uverejňujeme text pohrebnej kázne.

Ľudové misie 10.-17 júna 2007

Od 10. do 17. júna 2007 veriaci našej farnosti spolu s filiálkou Vieska nad Žitavou prežívali "čas milosti". V týchto dňoch pátri kapucíni Jozef Konc, Ondrej Lazár Tkáč a Norbert Pšenčík s novicmi viedli vo farnosti ľudové misie. Hovorili na témy Boh Ťa miluje, Hriech, Ježiš Kristus je Pán a Spasiteľ, Viera a obrátenie, Cirkev ako spoločenstvo, Rast a premena v Kristovi.

Popri účasti na svätých omšiach a misijných kázňach, rôznych stretnutiach v kostole, v škole, v domácnostiach, ale i na koncerte, mali veriaci možnosť zúčastniť sa na púti k Božskému Srdcu Ježišovmu, ktorá je najstaršou na Slovensku. Otec biskup Mons. Dominik Tóth na záver posvätil misijný kríž s novým dátumom 2007.

Dobrá novina - december 2006

28.12.2006 | Aj tento rok sme sa zapojili do koledovania Dobrej noviny. Sedem skupín koledníkov sa v pondelok 25. decembra 2006 vydalo zvestovať Dobrú novinu do ulíc Tesárskych Mlynian. Štyridsaťštyri detí a sedem vedúcich navštívilo celkom 79 prihlásených rodín, ktoré takto podporili Dobrú novinu sumou 16 360 Sk.

Dobrou novinou chceme dať nádej tým, ktorí sa bez vlastného pričinenia stali obeťami chudoby. Z výťažku zbierky sú podporované konkrétne projekty pomoci deťom a ľuďom v núdzi. Patria medzi ne napr.: Centrum pre chlapcov ulice St.Mary´s, Nyeri, v Keni a Centrum pre deti z ulice Uzima Wa Watoto, Nairobi, v Keni. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.dobranovina.sk.

Chrámová pieseň - 15. októbra 2006

Krajské osvetové stredisko v Nitre v spolupráci s obcou a farským úradom usporiadali dňa 15. októbra 2006 prehliadku chrámových zborov. Krásne októbrové popoludnie spríjemnili v rímsko-katolíckom kostole v Tesárskych Mlyňanoch spevácke zbory detí i dospelých.

Prehliadky sa zúčastnili Spevácky zbor ŠUM - Tesárske Mlyňany, Chrámový spevácky zbor pri kostole Tešiteľov - Zlaté Moravce, Spevácky zbor KAMENE - Vráble a Detský spevácky zbor PIESOK - Vráble.

Víťaz turnaja - Farnosť Tesárske Mlyňany

Dňa 30. septembra 2006 sa uskutočnil v Zlatých Moravciach dekanátny miništrantský turnaj v minifutbale, na ktorom 130 miništrantov zo 14 farností bojovalo o putovný pohár dekana. Víťazom turnaja v kategórii nad 16 rokov sa stala farnosť Tesárske Mlyňany a mladší miništranti sa tešili víťazstvu vo farnosti Sľažany.

(KN 41/2006)
Vrúcne poďakovanie a srdečné privítanie

Dňa 18. septembra 2005 sme sa slávnostne rozlúčili s vdp. dekanom Štefanom Turčekom a zároveň sme poďakovali za jeho 35 ročné pôsobenie a duchovné vedenie. VRÚCNA VĎAKA!

Súčasne sme privítali jeho nástupcu, vdp. Mgr. Petra Kukučku. Zároveň im prajeme veľa zdravia a Božieho požehnania.

(PŠ 2/2005)


© RKC Farnosť Tesárske Mlyňany 2006 - 2022 | Všetky práva vyhradené. | Ochrana osobných údajov