Pochválený buď Ježiš Kristus!

Kostol sv. Juraja

Sv. Jurajovi je zasvätený kostol v obci

Vieska nad Žitavou

V pôvodnom starobylom kostolíku, z obdobia ešte pred tureckými vojnami, bol pokrstený neskorší ostrihomský arcibiskup Juraj Selepčéni.

Počas tureckých vojen bol tesársky kostol aj fara natoľko poškodené, že tesárska fara bola uprázdnená (1663-1679). V roku 1663 bola zriadená fara vo Vieske. Ako filiálky patrili v tom čase pod viešťanskú faru tieto obce: Mlyňany, Slepčany, Verešvár (v súčasnosti Červený Hrádok) a Malé Vozokany. Aj keď nie je známa presná doba, pravdepodobne tu bola fara viac ako 16 rokov.

Neskôr, v roku 1681, dal tesársky farár Ján Námešný prestavať viešťanský kostolík. Postavili ho obyvatelia Viesky na svoje náklady. Z úrokov Selepčéniho daru, ktorý zanechal novému kostolu vo Vieske, bol dokončený a zariadený. Kostol bol zasvätený sv. Jurajovi, mučeníkovi. Mal murovanú vežu, v ktorej boli dva menšie zvony. V prvej polovici 18. storočia postavili osobitnú vežu. Do nej bol zakúpený nový veľký zvon. Spolu s ním tu bol umiestnený aj ďalší, menší zvon. V druhej polovici storočia postavili nad vchodom do kostola novú vežu.

Terajší kostol začali stavať v roku 1790 za tesárskeho farára Jána Rajcyho. Bol postavený zo Selepčéniho základiny. V roku 1802 ho posvätil Jozef Vilt, stolnobelehradský biskup.

Hlavný oltár je zasvätený sv. Jurajovi. Bočný oltár vľavo je zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Nad ním sa nachádza kazateľnica. Bočný oltár na pravej strane je zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému. Sochu sv. Jozefa venovali kostolu obyvatelia v roku 1946 ako poďakovanie za ochranu počas druhej svetovej vojny.

Boží hrob v krypte

Pod kostolom je priestranná krypta s miestami pre pochovávanie. Nachádza sa tu aj oltár s Božím hrobom. Počas veľkonočných sviatkov je tu k verejnej poklone vystavená Sviatosť Oltárna.© RKC Farnosť Tesárske Mlyňany 2006 - 2019 | Všetky práva vyhradené. | Ochrana osobných údajov