Pochválený buď Ježiš Kristus!

História farnosti Tesárske Mlyňany - KňaziKňazi - pôsobiaci vo farnosti

Kompletný zoznam kňazov, ktorí spravovali farnosť sa nezachoval. Prvýkrát sa tunajší farár spomína až v listine z roku 1438. V Tesároch pôsobili ako farári títo kňazi:

1438 Mikuláš
1561 Adam z Putneku
1616 Vavrinec Osička
1630 Martin Maróthy
1641 - 1647 Ján Jakostovič
1657 Abrahám Husár
1679 Ján Kostka
1679 - 1684 Ján Námešný
1684 - 1686 Pavel Haško
1687 - 1688 Adam Magdalen Chynoranský
1688 - 1713 Ján Juraj Husár
1714 - 1747 Pavel Tománek
1747 - 1748 Jozef Štefan Kračún
1748 - 1759 ThDr. Jozef Helmich
1759 - 1789 Matej Bernolák
1789 - 1825 Ján Rajcy
1825 - 1867 Štefan Thebery
1868 - 1887 Mons. Ignác Scolari
1887 - 1908 Ondrej Kormanovich
1908 - 1931 Ján Novotný
1931 - 1944 Ľudovít Mészáros
1945 - 1970 ThDr. Rudolf Maurery
1970 - 2005 Štefan Turček
2005 - 2015 Mgr. Peter Kukučka
2015 - 2018 Mgr. Ľubomír Varga
od r. 2018 Mgr. Karol Koníček

Od druhej polovice 18. storočia bol na tesárskej fare aj kaplán, v 19. storočí aj dvaja kapláni. Spomedzi nich najvýznamnejším bol Štefan Moyses, neskorší banskobystrický biskup.


Ondrej Kormanovich

Ondrej Kormanovich


1849 - narodený 19. novembra v Kráľovej pri Senci
1871 - za kňaza vysvätený 16. mája
1887 - farár v Tesároch nad Žitavou, školský dekan a okresný bibliotekár
1908 - zomrel v Tesároch nad Žitavou, kde je aj pochovaný
Ján Novotný

Ján Novotný


1862 - narodený 3. augusta v Komjaticiach
1885 - za kňaza vysvätený 7. augusta
          - kaplán v Opatovciach a Nemčiňanoch
1893 - administrátor v Sebechleboch
1900 - farár v Bzovíku
1908 - farár v Tesároch. Od r. 1908 - dekan svätobeňadického dištriktu. Od r. 1919 okresný dekan, neskôr cirkevný inšpektor nad štátnym reálnym gymnáziom v Zl. Moravciach.
1931 - menovaný za trnavského sídelného kanonika
1935 - 16. augusta v Tesároch oslávil 50. výročie svojej kňazskej vysviacky
1938 - zomrel 9. septembra v Trnave, pochovaný je v Tesároch (Tesárske Mlyňany).Ľudovít Mészáros

Ľudovít Mészáros


1892 - narodený 28. júla v Bratislave
1915 - za kňaza vysvätený 16. mája
1931 - farár v Tesároch nad Žitavou
1933 - okresný dekan
1944 - zomrel 3. novembra v Tesároch nad Žitavou, kde je aj pochovaný
ThDr. Rudolf Maurery

ThDr. Rudolf Maurery


1909 - narodený 18. júla v Kňažiciach pri Zlatých Moravciach
1933 - za kňaza vysvätený 18. júna v Nitre
1945 - farár v Tesároch nad Žitavou od 1. januára
1948 - okresný dekan
1970 - zomrel 14. februára v Tesárskych Mlyňanoch. Pochovaný je v Žitavanoch (Kňažice)
Štefan Turček

Štefan Turček


1931 - narodený 19. septembra v Novej Vsi nad Žitavou
1956 - za kňaza vysvätený 24. júna v Bratislave
1970 - administrátor v Tesárskych Mlyňanoch od 19. marca
1973 - čestný dekan
1978 - 1980 dal postaviť farskú budovu
1994 - dal postaviť kaplnku Božského Srdca Ježišovho
1999 - farár (do roku 2005)
2007 - zomrel 5. júla 2007 v Nitre. Pochovaný je v Novej Vsi nad Žitavou

Kňazi - pochádzajúci z farnosti

Z viery farnosti vyšlo viacero kňazských povolaní (v zátvorke je uvedený rok svätenia):

(Pozn.: SVD - Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku, SDB - Saleziáni don Bosca)


Štefan Bitter

Štefan Bitter

† sídelný kanonik

1910 - narodený 6. januára v Mojmírovciach, detstvo a mladosť prežil v Tesárskych Mlyňanoch
1935 - za kňaza vysvätený 16. júna v Nitre
1935 - primície v Tesárskych Mlyňanoch 20. júna
1935 - Trenčianska Turná
1936 - Močenok
1937 - Považská Bystrica
1938 - Terchová (1950 honorárny kanonik)
1959 - správca farnosti Žilina (1977 sídelný kanonik)
1989 - na odpočinku v Žiline
1996 - 17. júna oslávil diamantové výročie kňazstva v Tesárskych Mlyňanoch
2008 - zomrel 27. mája 2008.Štefan Okossy

Štefan Okossy

† správca fary Krivany

1910 - narodený 25. septembra v Tesároch nad Žitavou
1935 - za kňaza vysvätený 5. júla. Do roku
1976 - účinkoval v Košickej diecéze
1977 - zomrel 12. júla v Hrabovci, kde bol na odpočinku. Pochovaný je v Krivanoch
Mons. RNDr. Július Gábriš

Mons. RNDr. Július Gábriš

† apoštolský administrátor - titulárny biskup v Trnave

1913 - narodený 5. decembra v Tesároch nad Žitavou
1938 - za kňaza vysvätený 26. júna v Bratislave
1968 - prepošt v Novom Meste n/Váhom
1969 - 23. apríla ordinár Apoštolskej admin. v Trnave
1973 - 19. febr. menovaný biskup Ap. adm. v Trnave
1973 - 3. marca vysvätený na biskupa v Nitre
1987 - zomrel 13. novembra v Trnave, pochovaný bol 18. novembra v Tesárskych Mlyňanoch
Jozef J. Walachy

Jozef J. Walachy

† misionár SVD

1917 - narodený 26. januára v Trentone, štát New Jersey, USA
1930 - 1. septembra vstúpil do SVD v Girard Pa
1943 - za kňaza vysvätený 15. augusta v Techny, štát Illinois, USA
1944 - misionár určený pre Novú Guineu
1965 - zomrel 28. júla pri havárii misijného lietadla ako pilot v guinejskom pralese
Mons. Ernest Ludva

Mons. Ernest Ludva

† kanonik

1930 - narodený 26. septembra v Tesároch nad Žitavou
1968 - za kňaza vysvätený 23. júna v Bratislave
1968 - kaplán v Dvorníkoch n/Váhom
1972 - administrátor v Lapáši
1981 - administrátor v Nevidzanoch
1999 - farár v Nevidzanoch
2006 - titul monsignor
2011 - kanonik, od júla na odpočinku v Tesárskych Mlyňanoch
2012 - zomrel 10. augusta, pochovaný je v Tesárskych Mlyňanoch


don Jozef Šebo SDB

don Jozef Šebo SDB

† salezián


1937 - narodený 27. októbra v Tesárskych Mlyňanoch
1962 - vstúpil do SDB, 8. decembra začal noviciát
1970 - tajne vysvätený za kňaza 10. júna
1979 - od 1. februára pôsobil v Bratislave
1982 - od 1. januára pôsobil v Košiciach
1990 - od 15. augusta pôsobil v Michalovciach
1996 - od 1. júla pôsobil v Bratislave-Petržalke
1999 - od 15. februára adm. v Jablonici a Osuskom
2002 - od 1. júla pôsobil v komunite v Banskej Bystrici
2007 - dekan a spávca farnosti Partizánske - mesto
2009 - na odpočinku v Galante (miestna časť Hody)
2021 - zomrel 6 júna 2021 v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Pochovaný je v Tesárskych Mlyňanoch na cintoríne v časti Mlyňany.


PhDr. PaedDr. MgrTh. Jozef Gábriš

PhDr. PaedDr. MgrTh. Jozef Gábriš

† správca farnosti Trakovice

1957 - narodený 7. januára v Zlatých Moravciach
1981 - za kňaza vysvätený 14. júna v Bratislave
1981 - kaplán v Malackách
1983 - kaplán v Pezinku, adm. v Borskom Jure
1990 - administrátor v Mojzesove a Úĺanoch nad Žitavou
2003 - od 15.nov. farár v Dudinciach, od 1.dec. dekan
2005 - od 1. júla adm. v Novom Meste n/V., od 1.nov. dekan (N.M.n/V.), od 1. januára 2006 farár
2009 - od 1. augusta farár vo farnosti Leopoldov
2010 - od 14. júna rektor Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave
2010 - od 1. júla riaditeľ Trnavskej arcibiskupskej kúrie
2012 - rektor Kostola sv. Štefana, kráľa v Trakoviciach
2015 - farár vo farnosti Trakovice
2019 - zomrel 23. februára v nemocnici v Trnave. Pochovaný je v Tesárskych MlyňanochLadislav Janovič

Ladislav Janovič

† duchovný v USA

1924 - narodený 2. novembra vo Vieske nad Žitavou
1950 - 1. septembra vstúpil do SVD v Štiavniku
1965 - 12. augusta odišiel na štúdium do Ríma
1970 - za kňaza vysvätený 31. mája v Ríme
1970 - bol určený pre pastoráciu v USA
2002 - zomrel 27. februára v štáte Florida, USA, kde je aj pochovaný


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Zdroj:
- Milan Hromník: Z dejín farnosti Tesárske Mlyňany
- archív farnosti


© RKC Farnosť Tesárske Mlyňany 2006 - 2021 | Všetky práva vyhradené. | Ochrana osobných údajov