Pochválený buď Ježiš Kristus!

Oznamy vo farnosti

Farský kostol Zvestovania Pána

Bohoslužby
Tesárske Mlyňany:   26. mája - 2. júna 2024
Deň Čas Liturgia Úmysly svätých omší
Ne 7:30 Nedeľa Najsvätejšej Trojice Poďakovanie za 40 r. manželstva a prosba o Bož. Pož. pre rod.
10:30 Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny
 
Po   8. týždeň cez rok  
Ut 19:00 8. týždeň cez rok † Michal Šimek
St 19:00 8. týždeň cez rok † Jozef Herda a rodičia
Št 19:00 Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť † Miroslav Hitka nedožitých 70 r.
Pi 19:00 8. týždeň cez rok Za zdravie a Božiu pomoc rodičom
So 7:30 Sv. Justína, mučeníka, spomienka † Štefan Sakáč a manželka Anna a rodičia z oboch strán
Ne 7:30 Deviata nedeľa cez rok † Don Jozef Šebo, kňaz
10:30 Za živých a † členov ružencového bratstva


Vieska nad Žitavou:   26. mája - 2. júna 2024
Deň Čas Liturgia Úmysly svätých omší
Ne 9:00 Nedeľa Najsvätejšej Trojice Prosba o Božiu pomoc pri uzdravení
 
Po   8. týždeň cez rok  
Ut   8. týždeň cez rok  
St   8. týždeň cez rok  
Št 17:00 Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť Prosba o Božiu pomoc pri uzdravení brata Petra
Pi   8. týždeň cez rok  
So   Sv. Justína, mučeníka, spomienka  
Ne 9:00 Deviata nedeľa cez rok † Ján Šabík a syn Miroslav


Farské oznamy


 • Tesárske Mlyňany
 •    
 • 1. Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac máj: Modlime sa ze rehoľných bratov, sestry a bohoslovcov, aby boli správne formovaný po ľudskej aj kresťanskej stránke. A aby sa naše rodiny stávali opravdivou školou života žijúc podľa Kristovho učenia. Pred sv. omšami sa budeme modliť Loretánske litánie, nakoľko mesiac máj je zasvätený Panne Márii.
 • 2. Budúcu nedeľu je obvyklá prvonedeľná ofera pre potreby farnosti. Všetkým ochotným darcom vyslovujem vopred úprimné Pán Boh odplať.
 • 3. Milé deti a mládež, tento rok sa 1x zapájame do Mini DIGI týždňa, ktoré organizuje eRko. Cieľom týždňa je podporiť digitálnu striedmosť a ukázať vám deti lepší spôsob ako tráviť voľný čas. Poďme obmedziť mobily, tablety a sociálne siete aspoň na 1 týždeň. Ak vás táto výzva zaujala, príďte si po sv. omši po malú aktivitku, ktorú budete vypĺňať počas nasledujúceho týždňa.
 • 4. Z príležitosti sviatku Božieho Tela a Krvi bude procesia – oltáriky v nedeľu.
 • 5. Na púti bude predajný stánok. S predaných vecí finančný výťažok pôjde na aktivity detí a mládeže našej farnosti. Ak by vedel niekto prispieť niečím do predaja nech sa ozve p. Dominike Záhorskej.
 •    
 •    
 • Vieska nad Žitavou
 •    
 • 1. Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac máj: Modlime sa ze rehoľných bratov, sestry a bohoslovcov, aby boli správne formovaný po ľudskej aj kresťanskej stránke. A aby sa naše rodiny stávali opravdivou školou života žijúc podľa Kristovho učenia.
 • 2. Budúcu nedeľu je obvyklá prvonedeľná ofera pre potreby farnosti. Všetkým ochotným darcom vyslovujem vopred úprimné Pán Boh odplať.
 • 3. Milé deti a mládež, tento rok sa 1x zapájame do Mini DIGI týždňa, ktoré organizuje eRko. Cieľom týždňa je podporiť digitálnu striedmosť a ukázať vám deti lepší spôsob ako tráviť voľný čas. Poďme obmedziť mobily, tablety a sociálne siete aspoň na 1 týždeň. Ak vás táto výzva zaujala, príďte si po sv. omši po malú aktivitku, ktorú budete vypĺňať počas nasledujúceho týždňa.
 • 4. Upratovanie č. d. 215.
 • 5. Vo štvrtok na sviatok Božieho tela budú oltáriky. V prípade priaznivého počasia budú vonku okolo kostola. Prosím rodiny, hasičov a aj ostatných veriacich o pomoc pri príprave jednotlivých oltárikov a dievčatá o rozhadzovanie kvetov.


**********

List otca biskupa: vo formáte .pdf (2,74 MB)**********

**********
sv. Otec obohatil Litánie k sv. Jozefovi. Je schválené toto nové znenie:

Litánie k úcte svätého Jozefa ženícha preblahoslavenej panny Márie: vo formáte .pdf (96 kB)**********Správa o stave farnosti 2023: vo formáte .pdf (65 kB)

Hospodárenie farnosti 2023: vo formáte .pdf (55 kB)

Bilancia 2023 Vieska nad Žitavou: vo formáte .pdf (350 kB)

Poďakovania 2023: vo formáte .pdf (22 kB)Správa o stave farnosti 2022: vo formáte .pdf (72 kB)

Hospodárenie farnosti 2022: vo formáte .pdf (57 kB)

Bilancia 2022 Vieska nad Žitavou: vo formáte .pdf (348 kB)

Štatistické údaje farnosti 2022: vo formáte .pdf (107 kB)Správa o stave farnosti 2021: vo formáte .pdf (72 kB)

Hospodárenie farnosti 2021: vo formáte .pdf (54 kB)

Bilancia 2021 Vieska nad Žitavou: vo formáte .pdf (382 kB)Správa o stave farnosti 2020: vo formáte .pdf (72 kB)

Hospodárenie farnosti 2020: vo formáte .pdf (54 kB)

Bilancia 2020 Vieska nad Žitavou: vo formáte .pdf (391 kB)Správa o stave farnosti 2019: vo formáte .pdf (111 kB)

Hospodárenie farnosti 2019: vo formáte .pdf (53 kB)

Bilancia 2019 Vieska nad Žitavou: vo formáte .pdf (263 kB)Správa o stave farnosti 2018: vo formáte .pdf (64 kB)

Hospodárenie farnosti 2018: vo formáte .pdf (57 kB)Štatút farskej rady: vo formáte .pdf (304 kB)

Kalendárny rok 2024Prikázané sviatky

  1. január Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
  6. január Zjavenie Pána
  9. máj Nanebovstúpenie Pána
30. máj Najsvätejšie Kristovo telo a krv (Božie Telo)
29. jún Sv. Peter a Pavol, apoštoli
15. august Nanebovzatie Panny Márie
  1. november Všetkých svätých
  9. december Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25. december Narodenie Pána

Sviatky a slávnosti farnosti Tesárske Mlyňany

25. marec Titul farského kostola – Zvestovanie Pána
Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej
28. apríl Titul a benedikácia filiálneho kostola - sv. Juraj - (Hody) Vieska nad Žitavou -
26. máj Prvé sväté prijímanie
  9. jún PÚŤ - Najsvätejšie Srdce Ježišovo
  8. september Benedikácia farského kostola (Hody)
15. september Titul farskej kaplnky - Povýšenie sv. Kríža (Hody)
  6. október Posviacka úrody vo Vieske nad Žitavou© RKC Farnosť Tesárske Mlyňany 2006 - 2024 | Všetky práva vyhradené. | Ochrana osobných údajov