Pochválený buď Ježiš Kristus!

Oznamy vo farnosti

Farský kostol Zvestovania Pána

Bohoslužby
Tesárske Mlyňany:   17. - 24. septembra 2023
Deň Čas Liturgia Úmysly svätých omší
Ne 7:30 Dvadsiata štvrtá nedeľa cez rok Na úmysel otca biskupa
10:30 Za farnosť
 
Po   24. cez rok  
Ut 18:00 24. cez rok Poďakovanie za dar detí a prosba o Bož. požehnanie v živote
St 18:00 Sv. Ondreja Kima, kňaza a Pavla Chonga a spol., mučeníkov, spomienka Poďakovanie za dar života a prosba o Bož. požehnanie
Št 18:00 Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok Za † matku Evu, brata Michala a ich rodičov
Pi 7:30 24. cez rok † Štefan Behúl, manželka Justína a syn Štefan
So 15:00 Sv. Pátra Pia, kňaza, spomienka Za novomanželov Marek a Eva
Ne 10:30 Dvadsiata piata nedeľa cez rok † Jozef Kuťka a ROS


Vieska nad Žitavou:   17. - 24. septembra 2023
Deň Čas Liturgia Úmysly svätých omší
Ne 9:00 Dvadsiata štvrtá nedeľa cez rok Poďakovanie za dožitie 75. rokov a prosba o zdravie, Božiu pomoc a Božie požehnanie do ďalších rokov
 
Po   24. cez rok  
Ut   24. cez rok  
St 17:00 Sv. Ondreja Kima, kňaza a Pavla Chonga a spol., mučeníkov, spomienka † Štefan Kostoláni
Št   Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok  
Pi   24. cez rok  
So   Sv. Pátra Pia, kňaza, spomienka  
Ne 9:00 Dvadsiata piata nedeľa cez rok Poďakovanie za dožitých 90. rokov Valérie Vnukovej a prosba o Božiu pomoc a Božie požehnanie.


Farské oznamy


 • Tesárske Mlyňany
 •    
 • 1. Úmysly modlitieb na mesiac september: Modlime sa a podľa možností pomôžme ľuďom na okraji spoločnosti, aby našli zmysel života.
 • 2. Chcem úprimne poďakovať OU v Tes. Mlyňanoch za pokosenie okolia kaplnky Sedembolestnej ale aj všetkým , ktorí sa podieľali na príprave osláv sviatku povýšenia sv. kríža.
 • 3. V minulo-nedeľnej hodovej ofere na potreby farnosti bolo 404 eur. Srdečné Pán Boh odplať. V tomto týždni boli výdavky vo výške 400 eur – revízia alarm-systému výmena kamery a kvety.
 • 4. Deti, príďte si dnes po svätej omši pre nálepky s obrázkom vystihujúcim hlavnú myšlienku dnešného Božieho Slova.
 • 5. Dnešnú nedeľu máme hody v našej farnosti s príležitosti sviatku povýšenia sv. kríža. Hodová ofera – teda vaša obeta bude rozdelená pre potreby našej farnosti a seminára.
 • 6. Pozvánka na Zlatomoravecké chvály je na výveske.
 • 7. Pozývame všetky deti a mládež na znovu-otvorené stretká na fare pod vedením animátoriek Kiky, Lejky a Viki. Viki-deti 1.-3. ročníka, Lea-deti 4.-6. ročníka, Kika–7.-9. ročník + stredoškoláci. Stretká sa konajú v sobotu, ale keďže animátorky vedú súbežne aj stretká pre birmovancov, preverte si radšej dopredu, či dané stretko bude - platí zvlášť pre nových členov. Na plagáte je uvedený kontakt aj časy stretiek. Tešia sa na vás vaše animátorky.
 • 8. OHLÁŠKY
 • 9. Vyhlásenie Konferencie Biskupov Slovenska
 • 10. Pozývame všetky deti, ktoré majú chuť spievať a slúžiť spevom na sv. omši medzi nás. Kto bude mať záujem nech kontaktuje pani animátorku Beu. Tešíme sa.
 •    
 •    
 • Vieska nad Žitavou
 •    
 • 1. Úmysly modlitieb na mesiac september: Aj v tomto roku sa uskutoční Národná Púť k Sedembolestnej Panne Márii Patrónke Slovenska v Šaštíne. Oznam je na výveske pri východe z kostola.
 • 2. Deti, príďte si dnes po svätej omši pre nálepky s obrázkom vystihujúcim hlavnú myšlienku dnešného Božieho Slova.
 • 3. Upratovanie č. d. 68 až 85.
 • 4. Dnešnú nedeľu vaša ofera bude poslaná na potreby nášho seminára do Nitry.
 • 5. Vyhlásenie Konferencie Biskupov Slovenska
 • 6. Pozývame všetky deti a mládež na znovu-otvorené stretká na fare pod vedením animátoriek Kiky, Lejky a Viki. Viki-deti 1.-3. ročníka, Lea-deti 4.-6. ročníka, Kika–7.-9. ročník + stredoškoláci. Stretká sa konajú v sobotu, ale keďže animátorky vedú súbežne aj stretká pre birmovancov, preverte si radšej dopredu, či dané stretko bude - platí zvlášť pre nových členov. Na plagáte je uvedený kontakt aj časy stretiek. Tešia sa na vás vaše animátorky.
 • 7. Pozvánka na Zlatomoravecké chvály je na výveske.

**********
sv. Otec obohatil Litánie k sv. Jozefovi. Je schválené toto nové znenie:

Litánie k úcte svätého Jozefa ženícha preblahoslavenej panny Márie: vo formáte .pdf (96 kB)**********
LJCH!
Veľadôstojní páni,
v prílohe Vám posielame podklady k ďalšiemu stretnutiu v rámci diecéznej fázy synody, ktoré by malo byť v čase po 3. pôstnej nedeli. Uvažovať budeme nad témami _Zdieľanie zodpovednosti za našu misiu_ (5. téma) a _Dialóg v Cirkvi a spoločnosti_ (6. téma).

Prílohy Vám posielame zatiaľ len v slovenskom jazyku.

Hneď ako ich budeme mať k dispozícii, pošleme Vám ich aj v maďarskom jazyku.

K témam budú nakrútené aj videospoty. Linky na ne by mali byť zverejnené v priebehu dnešného alebo zajtrajšieho dňa na stránkach biskupstva.
Prosíme Vás, aby ste pripravené podklady pre piatu i šiestu tému zverejnili aj na farských výveskách ako aj na internetových a sociálnych stránkach Vašich farností, aby sa s uvedenými témami mohli včas oboznámiť Vám zverení veriaci i všetci ľudia dobrej vôle, ktorí sa chcú do synody úprimne zapojiť.

Ďakujeme!

S katolíckym pozdravom

m. cimerák

Synoda_NRB_5_tema_web - vo formáte .pdf (188 kB)
Synoda_NRB_6_tema_web - vo formáte .pdf (193 kB)


**********
Materiály na synodu:

https://youtu.be/6TBysmFlfnE
https://youtu.be/C665zPxAzIo

**********
LJCH!
Veľadôstojní páni,
do Vašej pozornosti dávame dva nasledujúce oznamy, s ktorými prosíme, aby ste oboznámili v rámci farských oznamov Vám zverených veriacich:

1. oznam - Odvolanie dišpenzu

- treba oznámiť veriacim v najbližšiu nedeľu, t.j. 27. februára 2022 (8. nedeľa v Cezročnom období)

Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu ako aj vzhľadom na postupné uvoľňovanie obmedzení, ktoré sú s tým spojené, vydal dňa 24. februára 2022 nitriansky diecézny biskup dekrét (Prot. č. 138/2022), ktorým s platnosťou od 6. marca 2022, t.j. od 1. pôstnej nedele _odvoláva dišpenz od povinnosti zúčastniť sa svätej omše v nedeľu a prikázaný sviatok. (viď príloha)

-----------

2. oznam - KBS informuje ohľadom spôsobu podávania sv. prijímania

- treba prečítať v rámci oznamov v nedeľu 6. marca 2022 (1. pôstna nedeľa)

Zo sekretariátu KBS nám bol poslaný oznam, s ktorým treba veriacich oboznámiť v rámci farských oznamov v nedeľu 6. marca 2022 t.j. na 1. pôstnu nedeľu. Oznam sa týka spôsobu podávania sv. prijímania a je pripravený v slovenskom i maďarskom jazyku. K uvedenému je tiež pripojené vysvetlenie, ktoré svojho času k tejto téme napísal ešte ako kardinál emeritný pápež Benedikt XVI. (viď príloha)

S katolíckym pozdravom M. Cimerák, notár

Dekrét o odvolaní dišpenzu - vo formáte .pdf (56 kB)
Oznam ohľadom svätého prijímania - vo formáte .pdf (370 kB)
Vysvetlenie spôsobu svätého prijímania - vo formáte .pdf (244 kB)

**********

Kto chce podporiť projekty pomoci v chudobnej Afrike môže tak urobiť darom cez akciu Dobrá novina:

http://www.dobranovina.sk/podporim/ alebo
https://dobranovina.darujme.sk/aj-mama-chodi-do-skoly-web/

**********

Odporúčame pozrieť si video "Hľa, Tvoja Matka!". Je to informačné video o zjaveniach Ženy a Matky všetkých národov v Amsterdame.**********Správa o stave farnosti 2022: vo formáte .pdf (72 kB)

Hospodárenie farnosti 2022: vo formáte .pdf (57 kB)

Bilancia 2022 Vieska nad Žitavou: vo formáte .pdf (348 kB)

Štatistické údaje farnosti 2022: vo formáte .pdf (107 kB)Správa o stave farnosti 2021: vo formáte .pdf (72 kB)

Hospodárenie farnosti 2021: vo formáte .pdf (54 kB)

Bilancia 2021 Vieska nad Žitavou: vo formáte .pdf (382 kB)Správa o stave farnosti 2020: vo formáte .pdf (72 kB)

Hospodárenie farnosti 2020: vo formáte .pdf (54 kB)

Bilancia 2020 Vieska nad Žitavou: vo formáte .pdf (391 kB)Správa o stave farnosti 2019: vo formáte .pdf (111 kB)

Hospodárenie farnosti 2019: vo formáte .pdf (53 kB)

Bilancia 2019 Vieska nad Žitavou: vo formáte .pdf (263 kB)Správa o stave farnosti 2018: vo formáte .pdf (64 kB)

Hospodárenie farnosti 2018: vo formáte .pdf (57 kB)Štatút farskej rady: vo formáte .pdf (117 kB)

Kalendárny rok 2023Prikázané sviatky

  1. január Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
  6. január Zjavenie Pána
18. máj Nanebovstúpenie Pána
  8. jún Najsvätejšie Kristovo telo a krv (Božie Telo)
29. jún Sv. Peter a Pavol, apoštoli
15. august Nanebovzatie Panny Márie
  1. november Všetkých svätých
  8. december Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25. december Narodenie Pána

Sviatky a slávnosti farnosti Tesárske Mlyňany

25. marec Titul farského kostola – Zvestovanie Pána
Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej
23. apríl Titul a benedikácia filiálneho kostola - sv. Juraj - (Hody) Vieska nad Žitavou -
  4. jún Prvé sväté prijímanie
18. jún PÚŤ - Najsvätejšie Srdce Ježišovo
10. september Benedikácia farského kostola (Hody)
17. september Titul farskej kaplnky - Povýšenie sv. Kríža (Hody)
  1. október Posviacka úrody vo Vieske nad Žitavou© RKC Farnosť Tesárske Mlyňany 2006 - 2023 | Všetky práva vyhradené. | Ochrana osobných údajov