Pochválený buď Ježiš Kristus!

Kontakt

Mapa

Adresa:

  • Rímskokatolícka cirkev
  • Farnosť Tesárske Mlyňany
  • Štefana Moysesa č.334
  • 951 76 Tesárske Mlyňany

  • Tel: +421 37 633 42 36

  • E-mail: tesarske.mlynany@nrb.sk  • Číslo účtu: 3982593151/0200
  • IBAN: SK76 0200 0000 0039 8259 3151


 © RKC Farnosť Tesárske Mlyňany 2006 - 2019 | Všetky práva vyhradené. | Ochrana osobných údajov