Pochválený buď Ježiš Kristus!

Život farnosti - Miništranti

Miništranti - Tesárske Mlyňany


rok 2013
  Meno Priezvisko Deň
1. Ing. Jozef Záhorský  
2. Bc. Marián Sulovský  
3. Lukáš Ivanička  
4. Marián Chlup  
5. Martin Masár  
6. František Polák  
7. Patrik Martinec  
8. Matej Končál  
9. Lukáš Končál  
10. Michal Čikel  
11. Branislav Švarba  
12. Radoslav Danko  
13. Filip Pavlík utorok
14. František Valent piatok
15. Samuel Balaj piatok
16. Dominik Kapáš štvrtok
17. Šimon Kiš utorok
18. Dominik Solčiansky utorok
19. Daniel Kováč piatok
20. Matej Minár utorok
21. Matúš Minár utorok
22. Alex Plaštiak utorok
23. Matej Behula piatok
24. Dávid Danko utorok
25. Erik Valent  
26. Michal Behula  
rok 2012
  Meno Priezvisko Deň
1. Ing. Jozef Záhorský  
2. Bc. Marián Sulovský  
3. Ing. Stanislav Babocký  
4. Lukáš Ivanička  
5. Marek Gajdoš  
6. Martin Drgoňa  
7. Gregor Pápai  
8. Cyril Gašparík  
9. Marián Chlup  
10. Martin Masár  
11. Patrik Martinec  
12. Richard Minár  
13. Urban Pápai  
14. Matej Končál  
15. Andrej Manek  
16. Jakub Ondriáš  
17. Jozef Komžík  
18. Lukáš Končál  
19. Michal Šlagor  
20. Michal Čikel  
21. Branislav Švarba  
22. Radoslav Danko  
23. Samuel Balaj  
24. Dominik Kapáš  
25. Šimon Kiš  
26. Matúš Minár  
27. Matej Minár  
28. Filip Pavlík  
29. Dominik Solčiansky  
30. František Valent  
31. Daniel Kováč  
32. Matej Behula  
33. Dávid Danko  
34. Erik Hok  
35. Miroslav Hitka  
36. Jakub Lipnický  
rok 2011
  Meno Priezvisko Deň
1. Ing. Jozef Záhorský  
2. Bc. Marián Sulovský  
3. Ing. Stanislav Babocký  
4. Tomáš Mikle  
5. Jozef Behúl  
6. František Polák  
7. Marek Kováč  
8. Lukáš Ivanička  
9. Marek Gajdoš  
10. Tomáš Čikel  
11. Martin Drgoňa  
12. Gregor Pápai  
13. Cyril Gašparík  
14. Marián Chlup utorok
15. Martin Masár štvrtok
16. Patrik Martinec utorok
17. Richard Minár utorok
18. Urban Pápai štvrtok
19. Matej Končál štvrtok
20. Andrej Manek utorok
21. Jakub Ondriáš utorok
22. Andrej Horinka utorok
23. Jozef Komžík utorok
24. Lukáš Končál štvrtok
25. Michal Šlagor utorok
26. Tomáš Horváth utorok
27. Michal Čikel piatok
28. Branislav Švarba piatok
29. Radoslav Danko piatok
30. Samuel Balaj piatok
31. Dominik Kapáš piatok
32. Juraj Solčiansky utorok
33. Šimon Kiš utorok
34. Mário Strákoš utorok
35. Matúš Minár utorok
36. Matej Minár utorok
37. Filip Pavlík  
38. Dominik Solčiansky  
rok 2010
  Meno Priezvisko Deň
1. Ing. Jozef Záhorský  
2. Bc. Marián Sulovský  
3. Ing. Stanislav Babocký  
4. Tomáš Mikle  
5. Jozef Behúl  
6. František Polák  
7. Marek Kováč  
8. Lukáš Slovák  
9. Lukáš Ivanička  
10. Dušan Šabo  
11. Marek Gajdoš  
12. Tomáš Čikel  
13. Martin Drgoňa  
14. Gregor Pápai  
15. Cyril Gašparík  
16. Marián Chlup utorok
17. Martin Masár štvrtok
18. Patrik Martinec utorok
19. Richard Minár utorok
20. Urban Pápai štvrtok
21. Matej Končál štvrtok
22. Andrej Manek utorok
23. Jakub Ondriáš utorok
24. Andrej Horinka utorok
25. Jozef Komžík utorok
26. Lukáš Končál štvrtok
27. Michal Šlagor utorok
28. Tomáš Horváth utorok
29. Michal Čikel piatok
30. Branislav Švarba piatok
31. Radoslav Danko piatok
32. Samuel Balaj piatok
33. Dominik Kapáš piatok
34. Juraj Solčiansky utorok
35. Šimon Kiš utorok
rok 2009
  Meno Priezvisko Deň
1. Ing. Jozef Záhorský  
2. Jozef Mikle  
3. Bc. Marián Sulovský  
4. Bc. Stanislav Babocký  
5. Tomáš Mikle  
6. Jozef Behúl  
7. František Polák  
8. Marek Kováč  
9. Lukáš Slovák  
10. Lukáš Ivanička  
11. Adrián Slovák utorok
12. Dušan Šabo piatok
13. Marek Gajdoš utorok
14. Tomáš Čikel štvrtok
15. Martin Drgoňa piatok
16. Gregor Pápai utorok
17. Cyril Gašparík utorok
18. Marián Chlup utorok
19. Martin Masár  
20. Patrik Martinec pondelok
21. Urban Pápai štvrtok
22. Matej Končál štvrtok
23. Dávid Havetta utorok
24. Andrej Manek sobota
25. Jakub Ondriáš utorok
26. Jozef Komžík utorok
27. Lukáš Končál štvrtok
28. Michal Šlagor utorok
29. Andrej Horinka utorok
30. Tomáš Horváth sobota
31. Michal Čikel piatok
32. Branislav Švarba piatok
33. Radoslav Danko piatok
rok 2008
  Meno Priezvisko Deň
1. Ing. Jozef Záhorský  
2. Jozef Mikle  
3. Stanislav Babocký  
4. Tomáš Mikle  
5. Jozef Behúl  
6. František Polák  
7. Marek Kováč  
8. Lukáš Slovák piatok
9. Lukáš Ivanička utorok
10. Adrián Slovák utorok
11. Dušan Šabo piatok
12. Tomáš Čikel piatok
13. Martin Drgoňa piatok
14. Marek Gajdoš utorok
15. Gregor Pápai pondelok
16. Cyril Gašparík utorok
17. Marián Chlup utorok
18. Patrik Martinec utorok
19. Urban Pápai pondelok
20. Matej Končál štvrtok
21. Dávid Havetta utorok
22. Andrej Manek piatok
23. Jakub Ondriáš utorok
24. Jozef Komžík štvrtok
25. Lukáš Končál štvrtok
26. Tomáš Horváth utorok
27. Erik Lipnický piatok
28. Kristián Jáger piatok
29. Branislav Švarba piatok
Na skúšku:
30. Michal Čikel  
31. Adam Kopačka  
32. Radoslav Danko  
rok 2007
  Meno Priezvisko Deň
1. Jozef Záhorský  
2. Jozef Mikle  
3. Stanislav Babocký  
4. Tomáš Mikle  
5. Jozef Behúl  
6. František Polák  
7. Marek Kováč  
8. Lukáš Slovák piatok
9. Lukáš Ivanička utorok
10. Adrián Slovák utorok
11. Dušan Šabo štvrtok
12. Tomáš Čikel piatok
13. Martin Drgoňa piatok
14. Marek Gajdoš utorok
15. Gregor Pápai pondelok
16. Cyril Gašparík utorok
17. Marián Chlup utorok
18. Patrik Martinec pondelok
19. Urban Pápai pondelok
20. Matej Končál štvrtok
21. Dávid Havetta utorok
22. Andrej Manek piatok
23. Jakub Ondriáš piatok
24. Jozef Komžík štvrtok
25. Lukáš Končál štvrtok
26. Tomáš Horváth utorok
Na skúšku:
27. Erik Lipnický piatok
28. Kristián Jáger piatok
29. Branislav Švarba piatok
30. Dávid Solčiansky piatok
31. Andrej Kuric piatok
32. Kristián Masár piatok
33. Vojtech Kéry štvrtok
rok 2006
  Meno Priezvisko Deň
1. Jozef Záhorský štvrtok
2. Jozef Mikle  
3. Stanislav Babocký  
4. Tomáš Mikle štvrtok
5. Jozef Behúl pondelok
6. František Polák  
7. Marek Kováč  
8. Lukáš Slovák utorok, piatok
9. Adrián Slovák  
10. Dušan Šabo utorok, štvrtok
11. Tomáš Čikel utorok
12. Martin Drgoňa pondelok
13. Gregor Pápai pondelok
14. Cyril Gašparík utorok
15. Marián Chlup utorok
16. Patrik Martinec piatok
17. Urban Pápai pondelok
18. Matej Končál štvrtok
19. Róbert Pokorný piatok
20. Dávid Havetta utorok
21. Andrej Manek štvrtok
22. Jakub Ondriáš piatok
23. Michal Šlagor štvrtok
24. Jozef Komžík piatok
25. Lukáš Končál štvrtok
26. Andrej Kuric štvrtok
27. Ján Duraj štvrtok
28. Dávid Solčiansky piatok
29. Vojtech Kéry  
30. Marián Solčiansky  Miništranti - Vieska nad Žitavou


rok 2013
  Meno Priezvisko  
1. Ľuboš Bodor  
2. Dominik Levický  
3. Andrej Bodor  
4. Tomáš Lízal  
rok 2011
  Meno Priezvisko  
1. Tomáš Zrasták  
2. Ľuboš Bodor  
3. Marek Horváth  
4. Dominik Levický  
5. Andrej Bodor  
6. Tomáš Lízal  
rok 2010
  Meno Priezvisko  
1. Tomáš Zrasták  
2. Ľuboš Bodor  
3. Marek Horváth  
4. Dominik Levický  
5. Andrej Bodor  
6. Tomáš Lízal  
rok 2009
  Meno Priezvisko  
1. Tomáš Zrasták  
2. Ľuboš Bodor  
3. Marek Horváth  
4. Dominik Levický  
5. Andrej Bodor  
6. Tomáš Lízal  
7. Martin Rapavý  
rok 2008
  Meno Priezvisko  
1. Tomáš Zrasták  
2. Ľuboš Bodor  
3. Marek Horváth  
4. Dominik Levický  
5. Andrej Bodor  
6. Tomáš Lízal  
rok 2007
  Meno Priezvisko  
1. Tomáš Zrasták  
2. Ľuboš Bodor  
3. Marek Horváth  
4. Dominik Levický  
5. Andrej Bodor  
6. Tomáš Lízal  © RKC Farnosť Tesárske Mlyňany 2006 - 2022 | Všetky práva vyhradené. | Ochrana osobných údajov