Pochválený buď Ježiš Kristus!

Život farnosti - Spevokoly

Tesárske Mlyňany


Detský spevokol „Zvončeky“ vznikol v školskom roku 2009/2010. Iniciátorom vzniku tohto spevokolu bol miestny kňaz Peter Kukučka. Spevokol doprevádza sväté omše pre deti, ktoré sú každú prvú nedeľu v mesiaci. Od septembra 2012 sa stali vedúcimi detského zboru Beáta Behúlová a Katarína Koprdová († 2019). Najväčšou akciou tohto spevokolu bolo otvorenie Programu pre deti a mládež na púti k BSJ v roku 2011.
  Deti prežívajú spoločné chvíle nielen pri svätých omšiach a nácvikoch, ale cez prázdniny a cez dni voľna využívajú čas aj na spoločné výlety.

Budeme radi ak sa k nám pridajú aj iné deti. Ste vítané. Prineste si so sebou chuť spievať a dobrú náladu.


Detský spevokol Zvončeky Detský spevokol Zvončeky
Detský spevokol Zvončeky Detský spevokol Zvončeky

Detský spevokol Zvončeky Detský spevokol Zvončeky Detský spevokol Zvončeky Detský spevokol 2014Naše začiatky - jeseň 2003

Spevokol Š.U.M vznikol na prelome marca a apríla v roku 2003. Malá skupina dievčat sa rozhodla spievať pre Pána. K nim sa pridala aj Nadežda Čajkovičová, ktorá sa pre nich stala hlavnou osobou - ich vedúcou. Začala s nimi nacvičovať nové a nové pesničky. Počas rokov sa spevokol rozrástol a tvorilo ho 25 mladých.

Zúčastnili sme sa na festivale kresťanských speváckych zborov EFFETA vo Vrábľoch a na prehliadke speváckych zborov CHRÁMOVÁ PIESEŇ v Tesárskych Mlyňanoch. Chodíme spievať na rôzne mládežnícke omše (napr. do Veľkých Vozokan, Čiernych Kľačian, Zlatých Moraviec) a na stretnutia mladých (v Nemčiňanoch, v Novej Vsi nad Žitavou). Spievame na svadbách, benefičných koncertoch....no najčastejšie každú nedeľu a na mládežníckych omšiach v našom farskom kostole.

Neskôr sa novou vedúcou spevokolu stala Miroslava Poláková, ktorá ňou bola od 24. mája do 30. augusta 2006. Vtedy sa novou vedúcou stala Dominika Šebeňová. Spevokol mal vtedy okolo 18 členov.

Náš spevokol z roku 2004 Nemčiňany - 2004 Birmovka - Tesárske Mlyňany 2004 Diplom z prehliadky Chrámová pieseň - 2005 Večeradlo - 2005 Zlaté Moravce - 2006

 • Naše hudobné nástroje:
 • - gitara:
  • Dominika Šebeňová, Miroslava Poláková, Marek Kováč, Eva Jonisová, Katka Poláková, Veronika Kováčová
 • - bubník:
  • Katka a Mária Belanské, Veronika Kováčová
 • - tamburínka, vajíčko


Vieska nad Žitavou


Časť členov spevokolu

Po 7-ročnej pauze začal znovu pracovať chrámový spevokol vo Vieske nad Žitavou. Prvá oficiálna skúška spevokolu bola 29. októbra 2005 a od tohoto času mávame nácvik každú sobotu v stanovenom čase (17.00 - 18.00 h).

Prvá najväčšia prezentácia bola v obci na polnočnej svätej omši roku 2005. Druhá prezentácia bola na slávnostnej svätej omši pri príležitosti 600. výročia prvej písomnej zmienky obce Vieska na Žitavou dňa 14. októbra 2006.


 • Členovia spevokolu:
 • - gitara a spev:
  • Miroslava Solčianska
 • - spev:
  • Martin Halanda, Alena Frajková, Katarína Fogadová, Miroslava Vnuková, Helena Mladá, Veronika Levická

Náš repertoár si môžete vypočuť na každej nedeľnej svätej omši v obci.© RKC Farnosť Tesárske Mlyňany 2006 - 2022 | Všetky práva vyhradené. | Ochrana osobných údajov