Pochválený buď Ježiš Kristus!

História farnosti Tesárske Mlyňany - Cintorín

Cintorín

Pôvodný tesársky cintorín sa rozkladal okolo prvého kostola. Pri stavbe kapitulského mlyna v roku 1713 prerážali k nemu nové riečište Žitavy a vtedy bol čiastočne narušený aj cintorín.

V roku 1714 vo vyššej polohe nad obcou zriadili nový cintorín, ktorý rozšírený existuje až doteraz.

Vo farnosti je pochovaný arcibiskup Július Gábriš (†1987) a títo kňazi: Ján Juraj Husár (†1713), Pavel Tománek (†1747), Jozef Štefan Kračún (†1748), dr. Jozef Helmich (†1759), Ján Rajcy (†1825), Štefan Thebery (†1867), Ignác Scolari (†1887), Ondrej Kormanovich (†1908), Ján Novotný (†1938), Ľudovít Mészáros (†1944), Mons. Ernest Ludva (†2012), PhDr. PaedDr. MgrTh. Jozef Gábriš (†2019).


Tu odpočíva arcibiskup Július Gábriš

Pod súsoším Kalvárie (Panna Mária, kríž, svätý Ján), na cintoríne v Tesároch, je hrob arcibiskupa Mons. RNDr. Júliusa Gábriša. Tu bol 18. novembra 1987 pochovaný.

Po ľavej strane hrobu arcibiskupa Júliusa Gábriša je pochovaný jeho synovec PhDr. PaedDr. MgrTh. Jozef Gábriš.

Tu odpočívajú: Ondrej Kormanovich, J. Helmich, I. Scolari, Š. Thebery a Mons. Ernest Ludva

Pri pohľade na hrob arcibiskupa Júliusa Gábriša, vľavo sa nachádza miesto posledného odpočinku kňazov: Ondreja Kormanovicha, Jozefa Helmicha, Ignáca Scolariho, Štefana Theberyho a Mons. Ernesta Ludvu.

Miesto odpočinku Ondreja Kormanovicha Miesto odpočinku dr. Jozefa Helmicha Miesto odpočinku Ignáca Scolariho
Miesto odpočinku Štefana Theberyho Miesto odpočinku Mons. Ernesta Ludvu
Tu odpočívajú: J. Novotný, Ľ. Mészáros, J. Rajcy

Pri pohľade na hrob arcibiskupa Júliusa Gábriša, vpravo sa nachádza miesto posledného odpočinku Jána Novotného, Ľudovíta Mészárosa s matkou a Jána Rajcyho.

Miesto odpočinku Jána Novotného Miesto odpočinku Ľudovíta Mészárosa a jeho matky Miesto odpočinku Jána Rajcyho

Hroby kňazov mimo farnosti

Arcibiskup Juraj Selepčéni-Pohronec je pochovaný v kaplnke sv. Ladislava v bazilike v Mariazelli. Túto kaplnku aj s hrobom dal postaviť ešte za svojho života. Na jeho žiadosť v testamente sem bolo prevezené jeho telo.

Bazilika v Mariazelli Kaplnka sv. Ladislava Epitaf Pamätná tabuľa - apríl 2005

Biskup Štefan Moyses je pochovaný v biskupskej krypte rímsko-katolíckeho kostola v Žiari nad Hronom (Svätý Kríž nad Hronom).

Hrobka v Žiari nad Hronom Miesto odpočinku Š. Moysesa
Hrobka rodiny Maurery v Žitavanoch

ThDr. Rudolf Maurery je pochovaný v rodinnej hrobke na cintoríne v Žitavanoch (Kňažice).

Hrob Štefana Okossyho v Krivanoch

Rodák z Tesár nad Žitavou Štefan Okossy je pochovaný na cintoríne v Krivanoch.

Hrobka rod. Turčekovej v Novej Vsi nad Žitavou

Štefan Turček, čestný dekan a farár v Tesárskych Mlyňanoch je pochovaný v rodinnej hrobke v Novej Vsi nad Žitavou.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Zdroj:
- Milan Hromník: Z dejín farnosti Tesárske Mlyňany (upravené)
- archív farnosti


© RKC Farnosť Tesárske Mlyňany 2006 - 2019 | Všetky práva vyhradené. | Ochrana osobných údajov