Pochválený buď Ježiš Kristus!

Farský kostol Zvestovania Pána

Vítame Vás na stránkach farnosti

Tesárske Mlyňany

Farnosť je začlenená do Zlatomoraveckého dekanátu Nitrianskej diecézy od 14. februára 2008. Dovtedy patrila do bývalej Bratislavsko - trnavskej arcidiecézy.

V Tesárskych Mlyňanoch sa nachádza farský kostol Zvestovania Pána z rokov 1760-1763, kaplnka Božského Srdca Ježišovho z roku 1994, kaplnka Povýšenia sv. Kríža z roku 1841. Vo filiálnej obci Vieska nad Žitavou je kostol sv. Juraja z rokov 1790-1802. V minulosti patrili do tunajšej farnosti aj filiálky Červený Hrádok, Slepčany a Nová Ves nad Žitavou. Koncom 19. storočia sa Červený Hrádok stal filiálkou farnosti Nevidzany. V roku 1967 vznikla samostatná farnosť Nová Ves nad Žitavou s filiálkou Slepčany.

Najvýznamnejšou slávnosťou farnosti je púť k Božskému Srdcu Ježišovmu, ktorá sa každoročne slávi od roku 1909. V tom roku zorganizoval miestny farár Ján Novotný slávnosť s eucharistickým sprievodom. Vtedy to bola prvá púť k Božskému Srdcu na Slovensku. Od roku 1994 sa pre pútnikov slúži slávnostná svätá omša v kaplnke Božského Srdca, ktorú dal postaviť vtedajší správca farnosti vdp. dekan Štefan Turček.

Do histórie farnosti zasiahli také významné osobnosti ako arcibiskup Juraj Selepčéni-Pohronec, biskup Štefan Moyses, arcibiskup Július Gábriš. Podľa zachovaných dokumentov, od roku 1438 farnosť spravovalo 26 kňazov. Počas pôsobenia vdp.Mgr. Petra Kukučku, v rokoch 2005 - 2015, bol zrekonštruovaný interiér aj exteriér farského kostola. Terajším správcom farnosti je od roku 2018 vdp.Mgr. Karol Koníček.© RKC Farnosť Tesárske Mlyňany 2006 - 2019 | Všetky práva vyhradené. | Ochrana osobných údajov