Pochválený buď Ježiš Kristus!

Oznamy vo farnosti

Farský kostol Zvestovania Pána

Bohoslužby


Tesárske Mlyňany:   12. - 19. januára 2020
Deň Čas Liturgia Úmysly svätých omší
Ne 7:30 Krst Krista Pána † Miroslav Hitka a rodičia z oboch strán
10:30 Za farnosť
 
Po   1. týždeň cez rok  
Ut 17:00 1. týždeň cez rok † Jozef Pivarči, 30-dňová
St 18:00 1. týždeň cez rok Za Božie požehnanie a spásu duše pre Júliu
Št 17:00 1. týždeň cez rok † Jozef Šutka, syn Vincent a rodičia z oboch strán
Pi 18:00 Sv. Antona, opáta, spomienka † Justína a Anton Solčiansky, dcéra a rodičia z oboch strán
So 7:30 1. týždeň cez rok † rodičia Ján a Viera a starí rodičia
Ne 7:30 Druhá nedeľa cez rok † Veronika a Ján Minár a rodičia z oboch strán
10:30 Za farnosť


Vieska nad Žitavou:   12. - 19. januára 2020
Deň Čas Liturgia Úmysly svätých omší
Ne 9:00 Krst Krista Pána † Jaroslav Zrasták a rodičia z oboch strán
 
Po   1. týždeň cez rok  
Ut   1. týždeň cez rok  
St   1. týždeň cez rok  
Št   1. týždeň cez rok  
Pi 17:00 Sv. Antona, opáta, spomienka † Jozef Mladý, manželka Alžbeta a rodičia z oboch strán
So   1. týždeň cez rok  
Ne 9:00 Druhá nedeľa cez rok † Štefan Rapavý, manželka Etela a svatka Mária


Farské oznamy


 • Tesárske Mlyňany
 • 1. Evanjelizačný úmysel apoštolátu modlitby na mesiac január: Aby sme sa my kresťania a veriaci iných náboženstiev zasadzovali za mier a pokoj vo svete.
  Úmysel KBS: Aby sme si uvedomovali, že jednota medzi nami kresťanmi je najlepším svedectvom o Božej láske.
 • 2. Dnes popoludní budem požehnávať domy v našej farnosti.
 • 3. V sobotu začne týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 • 4. Bohuznámy darca venoval pre potreby farnosti 100 Eur. Srdečné Pán Boh odplať.
 • 5. Tých, ktorí sa prihlásili na púť do Talianska, prosím, aby priniesli vyplnenú prihlášku a zálohu 100 eur p. Čepcovej. Ak by ešte niekto chcel môže sa prihlásiť, alebo urobiť darček blízkej osobe o ktorej vie, že by rada išla a nemá na to prostriedky.
 •    
 •    
 • Vieska nad Žitavou
 • 1. Evanjelizačný úmysel apoštolátu modlitby na mesiac január: Aby sme sa my kresťania a veriaci iných náboženstiev zasadzovali za mier a pokoj vo svete.
  Úmysel KBS: Aby sme si uvedomovali, že jednota medzi nami kresťanmi je najlepším svedectvom o Božej láske.
 • 2. V sobotu začne týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 • 3. Tých, ktorí sa prihlásili na púť do Talianska, prosím, aby priniesli vyplnenú prihlášku a zálohu 100 eur p. Čepcovej. Ak by ešte niekto chcel môže sa prihlásiť, alebo urobiť darček blízkej osobe o ktorej vie, že by rada išla a nemá na to prostriedky.


Správa o stave farnosti 2019: vo formáte .pdf (111 kB)

Hospodárenie farnosti 2019: vo formáte .pdf (53 kB)

Bilancia 2019 Vieska nad Žitavou: vo formáte .pdf (263 kB)Správa o stave farnosti 2018: vo formáte .pdf (64 kB)

Hospodárenie farnosti 2018: vo formáte .pdf (57 kB)Štatút farskej rady: vo formáte .pdf (117 kB)

Kalendárny rok 2020Prikázané sviatky

  1. január Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
  6. január Zjavenie Pána
21. máj Nanebovstúpenie Pána
11. jún Najsvätejšie Kristovo telo a krv (Božie Telo)
29. jún Sv. Peter a Pavol, apoštoli
15. august Nanebovzatie Panny Márie
  1. november Všetkých svätých
  8. december Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25. december Narodenie Pána

Sviatky a slávnosti farnosti Tesárske Mlyňany

25. marec Titul farského kostola – Zvestovanie Pána
Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej
26. apríl Titul a benedikácia filiálneho kostola sv. Juraja - Vieska nad Žitavou - (Hody)
23. máj Spomienka sv. Urban
  7. jún Prvé sväté prijímanie
14. jún Božie Telo – procesia
21. jún PÚŤ - Najsvätejšie Srdce Ježišovo
  6. september Benedikácia farského kostola (Hody)
13. september Titul farskej kaplnky - Povýšenie sv. Kríža (Hody)
27. september Posviacka úrody vo Vieske nad Žitavou
18. október Sviatosť birmovania© RKC Farnosť Tesárske Mlyňany 2006 - 2020 | Všetky práva vyhradené. | Ochrana osobných údajov