Pochválený buď Ježiš Kristus!

Oznamy vo farnosti

Farský kostol Zvestovania Pána

Bohoslužby
**********

OZNAM:
Na základe rozhodnutia RÚVZ v Nitre budú sväté omše až do odvolania slávené bez účasti verejnosti!**********

Tesárske Mlyňany:   10. - 17. januára 2021
Deň Čas Liturgia Úmysly svätých omší
Ne 10:30 Krst Krista Pána Za veriacich
(bez účasti verejnosti)
 
Po 10:30 cez rok † Oľga Kostková, pohrebná
(bez účasti verejnosti)
Ut 10:30 cez rok † Miroslav Hitka 8. výročie smrti
(bez účasti verejnosti)
St 10:30 cez rok za zdravie a Božiu pomoc pre ťažko chorú
(bez účasti verejnosti)
Št 10:30 cez rok za veriacich
(bez účasti verejnosti)
Pi 10:30 cez rok † Mária Chlupová, manžel Karol a rodičia z oboch strán
(bez účasti verejnosti)
So 10:30 cez rok za veriacich
(bez účasti verejnosti)
Ne 10:30 Druhá nedeľa cez rok za veriacich
(bez účasti verejnosti)


Vieska nad Žitavou:   10. - 17. januára 2021
Deň Čas Liturgia Úmysly svätých omší
Ne 9:00 Krst Krista Pána Za uzdravenie a Božiu pomoc v chorobe
(bez účasti verejnosti)
 
Po 9:00 cez rok † Jaroslav Zrasták a rodičia z oboch strán
(bez účasti verejnosti)
Ut   cez rok  
St   cez rok  
Št   cez rok  
Pi 9:00 cez rok † Jozef Černák, manželka Helena a rodičia z oboch strán
(bez účasti verejnosti)
So 9:00 cez rok † Jozef Mladý, manželka Alžbeta a rodičia z oboch strán
(bez účasti verejnosti)
Ne 9:00 Druhá nedeľa cez rok † Július Valkovič, manželka Mária a rodičia z oboch strán
(bez účasti verejnosti)


Farské oznamy


Výzva na spoluprácu:
Riaditeľka "SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb, Olichov 601/1 sa na Vás obracia s prosbou o spoluprácu. Z dôvodu výpadku zamestnancov Vás prosíme, ak máte nejakú možnosť, sprostredkovať túto výzvu Vašim farníkom, o ktorých viete, že by boli schopní a ochotní pomôcť. Pánboh zaplať. S vďakou Mgr. Katarína Šurdová - riaditeľka zariadenia

ziadost-o-pomoc.jpg
**********

Kto chce podporiť projekty pomoci v chudobnej Afrike môže tak urobiť darom cez akciu Dobrá novina:

http://www.dobranovina.sk/podporim/ alebo
https://dobranovina.darujme.sk/aj-mama-chodi-do-skoly-web/


**********

Svätenie Trojkráľovej vody sa môže presunúť na sviatok Obetovania Pána – odporučenie pre kňazov z Biskupského úradu v Nitre.

 • Tesárske Mlyňany
 • 1. Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac január:
 • Všeobecný: Aby sme vedeli bratsky nažívať s veriacimi iných náboženstiev.
 • Úmysel KBS: Aby sme boli na príhovor Panny Márie Bohorodičky chránení pred každou chorobou tela a ducha.
 • 2. Dnes sa končí Vianočné obdobie. Vianočná výzdoba môže zostať do sviatku Obetovania Pána.
 • 3. Istý dvaja Bohu známi darcovia venovali na chod farnosti po 100 eur a ďalší 50 eur. Srdečné Pán Boh odplať.
 • 4. BU v Nitre nám oznámil nový termín sviatosti birmovania na 11. apríla 2021. To je v Nedeľu Božieho milosrdenstva.
 • 5. Presné informácie o slávení bohoslužieb sú na: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201231030
 • 6. Saleziáni don Bosca a Pavlíni Vás pozývajú na „Púť zaľúbených“, ktorá sa uskutoční 20. februára 2021. Tento ročník bude veľmi špecifický - po prvýkrát sa bude konať online cez Youtube kanál. Púť je určená pre všetkých zaľúbených (chodiacich, snúbencov i manželov), ale aj pre jednotlivcov. Viac sa dozviete na stránke www.zalubeni.sk. Tešíme sa na Vás!
 •    
 •    
 • Vieska nad Žitavou
 • 1. Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac január:
 • Všeobecný: Aby sme vedeli bratsky nažívať s veriacimi iných náboženstiev.
 • Úmysel KBS: Aby sme boli na príhovor Panny Márie Bohorodičky chránení pred každou chorobou tela a ducha.
 • 2. Dnes sa končí Vianočné obdobie. Vianočná výzdoba môže zostať do sviatku Obetovania Pána.
 • 3. BU v Nitre nám oznámil nový termín sviatosti birmovania na 11. apríla 2021. To je v Nedeľu Božieho milosrdenstva.
 • 4. Presné informácie o slávení bohoslužieb sú na: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201231030
 • 5. Saleziáni don Bosca a Pavlíni Vás pozývajú na „Púť zaľúbených“, ktorá sa uskutoční 20. februára 2021. Tento ročník bude veľmi špecifický - po prvýkrát sa bude konať online cez Youtube kanál. Púť je určená pre všetkých zaľúbených (chodiacich, snúbencov i manželov), ale aj pre jednotlivcov. Viac sa dozviete na stránke www.zalubeni.sk. Tešíme sa na Vás!


**********
OZNAM:

Sv. Otec František vyhlásil 8.decembra (na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie) mimoriadny Rok sv. Jozefa, presne 150 rokov od vyhlásenia svätého Jozefa za patróna celej Cirkvi pápežom Piom IX. v roku 1870. Toto obdobie potrvá do 8.12.2021.
Počas tohto obdobia bude v našej farnosti putovať po rodinách obraz Sv. Rodiny. Odovzdávať a preberať sa bude tu v kostole, vždy v nedeľu po sv. omši. Vzadu pri Sedembolestnej je zoznam, do ktorého sa môžete zapísať v prípade, že máte záujem, aby sa obraz dostal do vašej rodiny. K obrazu sú pripojené litánie a modlitba k sv. Jozefovi, ostatné modlitby sa môžete pomodliť podľa vlastného uváženia.
Obraz požehnám na budúcu nedeľu, je nedeľa Sv. Rodiny a potom si ho už môže zobrať prvá zapísaná rodina.
V prípade, že by kostoly zostali zavreté, rodina, u ktorej je obraz, odovzdá preberajúcej rodine obraz osobne, podľa priloženého zoznamu prihlásených, samozrejme, za dodržania hygienických predpisov.
Povzbudzujem vás, aby ste v symbole obrazu prijali do svojej rodiny sv. Jozefa, hlavu nebeskej rodiny z Nazareta a prostredníctvom modlitieb a dobrých skutkov nadobúdali útechu a úľavu od ťažkých ľudských a sociálnych súžení, ktoré dnes postihujú súčasný svet, ako nás k tomu vyzýva Sv. Otec František.**********

Odporúčame pozrieť si video "Hľa, Tvoja Matka!". Je to informačné video o zjaveniach Ženy a Matky všetkých národov v Amsterdame.**********Správa o stave farnosti 2020: vo formáte .pdf (72 kB)

Hospodárenie farnosti 2020: vo formáte .pdf (54 kB)

Bilancia 2020 Vieska nad Žitavou: vo formáte .pdf (391 kB)Správa o stave farnosti 2019: vo formáte .pdf (111 kB)

Hospodárenie farnosti 2019: vo formáte .pdf (53 kB)

Bilancia 2019 Vieska nad Žitavou: vo formáte .pdf (263 kB)Správa o stave farnosti 2018: vo formáte .pdf (64 kB)

Hospodárenie farnosti 2018: vo formáte .pdf (57 kB)Štatút farskej rady: vo formáte .pdf (117 kB)

Kalendárny rok 2021Prikázané sviatky

  1. január Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
  6. január Zjavenie Pána
13. máj Nanebovstúpenie Pána
  3. jún Najsvätejšie Kristovo telo a krv (Božie Telo)
29. jún Sv. Peter a Pavol, apoštoli
15. august Nanebovzatie Panny Márie
  1. november Všetkých svätých
  8. december Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25. december Narodenie Pána

Sviatky a slávnosti farnosti Tesárske Mlyňany

25. marec Titul farského kostola – Zvestovanie Pána
Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej
11. apríl Sviatosť birmovania
26. apríl Titul a benedikácia filiálneho kostola - sv. Juraj - (Hody) Vieska nad Žitavou -
30. máj Prvé sväté prijímanie
  6. jún Božie Telo – procesia
13. jún PÚŤ - Najsvätejšie Srdce Ježišovo
  5. september Benedikácia farského kostola (Hody)
12. september Titul farskej kaplnky - Povýšenie sv. Kríža (Hody)
26. september Posviacka úrody vo Vieske nad Žitavou© RKC Farnosť Tesárske Mlyňany 2006 - 2021 | Všetky práva vyhradené. | Ochrana osobných údajov