Pochválený buď Ježiš Kristus!

Oznamy vo farnosti

Farský kostol Zvestovania Pána

Bohoslužby


Tesárske Mlyňany:   23. februára - 1. marca 2020
Deň Čas Liturgia Úmysly svätých omší
Ne 7:30 Siedma nedeľa cez rok Za všetky ťažko choré matky, prosba o Božiu pomoc a požehnanie
10:30 Za farnosť
 
Po   7. týždeň cez rok  
Ut 18:00 7. týždeň cez rok † Tomáš Babocký
St 18:00 popolcová streda † Katarína Koprdová 1. výročie
Št 18:00 po popolcovej strede † Tibor Braun a manželka Helena
Pi 18:00 po popolcovej strede † z rodiny Potočkovej a Martincovej
So 17:00 po popolcovej strede † Ladislav Rajtár - Pohrebná
Ne 7:30 Prvá pôstna nedeľa † rodičia Helena a Vojtech a vnuk Peter
10:30 Za farnosť


Vieska nad Žitavou:   23. februára - 1. marca 2020
Deň Čas Liturgia Úmysly svätých omší
Ne 9:00 Siedma nedeľa cez rok † Jozef Kubalák a rodičia
 
Po   7. týždeň cez rok  
Ut 17:00 7. týždeň cez rok Poďakovanie za dožitie 70. rokov a prosba o Božiu pomoc pri uzdravení syna
St 17:00 popolcová streda † Anton Koprda, manželka Anna a syn Juraj
Št   po popolcovej strede  
Pi   po popolcovej strede  
So   po popolcovej strede  
Ne 9:00 Prvá pôstna nedeľa † Ján Mladý, manželka Helena a rodičia z oboch strán


Farské oznamy


 • Tesárske Mlyňany
 • 1. Evanjelizačný úmysel apoštolátu modlitby na mesiac február: Aby sme mysleli na pomoc migrantom, ktorí padli do rúk obchodníkov s ľuďmi.
  Úmysel KBS: Aby nezamestnaní, bezdomovci a chudobní našli u nás pomoc.
 • 2. Dnes popoludní o 14:30 hod. tu v kostole budeme mať zmiernu poklonu. Odprosujúcu pobožnosť k Božskému Srdcu za hriechy spoločnosti.
 • 3. Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Všetkým ochotným a štedrým darcom vyslovujem vopred úprimné Pán Boh odplať za vaše milodary v mene najnúdznejších.
 • 4. V tomto týždni, v popolcovú stredu začíname pôstne obdobie. V tento deň je prísny pôst, ktorý nemožno nahradiť iným skutkom kajúcnosti. Pôst znamená iba raz za deň sa dosýta najesť (pričom možno ešte dva krát prijať trochu pokrmu v priebehu dňa).
 • 5. Počas pôstneho obdobia budeme mávať krížovú cestu v piatok 35 minút pred sv. omšou.
 • 6. Katolícke hnutie žien Slovenska organizuje 14. ročník podujatia s názvom „Podeľme sa! 2020“. Podujatie vychádza z myšlienky: „Nedávam almužnu (z nadbytku), ale podelím sa s tým, čo si odopriem.“ Finančný výťažok bude venovaný projektu Oázy – Nádej pre nový život. Za projektom stojí katolícky kňaz, dp. Peter Gombita.  Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom informačnom letáku vzadu na stolíku.
 • 7. Máme na výber aj druhú pôstnu aktivitu. Pôstnu krabičku. Pre deti je táto aktivita zaujímavá. Môžeme ich učiť niečo si počas pôstu odoprieť a ušetrenými peniazmi pomôcť deťom v Afrike.
 • 8. V dňoch 6.-8. marca 2020 sa v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre uskutoční Duchovná obnova pre starších miništrantov (15+). Registrovať sa treba do 1. marca 2020 na stránke www.ksnr.sk
 • 9. Chcem poďakovať hasičom, ktorí boli veľmi ochotní a upratali kalamitu – zlomený konár lipy, pri kaplnke Božského Srdca.
 •    
 •    
 • Vieska nad Žitavou
 • 1. Evanjelizačný úmysel apoštolátu modlitby na mesiac február: Aby sme mysleli na pomoc migrantom, ktorí padli do rúk obchodníkov s ľuďmi.
  Úmysel KBS: Aby nezamestnaní, bezdomovci a chudobní našli u nás pomoc.
 • 2. Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Všetkým ochotným a štedrým darcom vyslovujem vopred úprimné Pán Boh odplať za vaše milodary v mene najnúdznejších.
 • 3. V tomto týždni, v popolcovú stredu začíname pôstne obdobie. V tento deň je prísny pôst, ktorý nemožno nahradiť iným skutkom kajúcnosti. Pôst znamená iba raz za deň sa dosýta najesť (pričom možno ešte dva krát prijať trochu pokrmu v priebehu dňa).
 • 4. Katolícke hnutie žien Slovenska organizuje 14. ročník podujatia s názvom „Podeľme sa! 2020“. Podujatie vychádza z myšlienky: „Nedávam almužnu (z nadbytku), ale podelím sa s tým, čo si odopriem.“ Finančný výťažok bude venovaný projektu Oázy – Nádej pre nový život. Za projektom stojí katolícky kňaz, dp. Peter Gombita.  Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom informačnom letáku vzadu na stolíku.
 • 5. Máme na výber aj druhú pôstnu aktivitu. Pôstnu krabičku. Pre deti je táto aktivita zaujímavá. Môžeme ich učiť niečo si počas pôstu odoprieť a ušetrenými peniazmi pomôcť deťom v Afrike.
 • 6. Milí veriaci, chcem Vás poprosiť, ak by sa našiel niekto z Vás chlapov, kto by bol ochotný opraviť prevalenú zámkovú dlažbu pri vstupe do kostola, bol by som veľmi rád. Ak sa niekto rozhodnete, kľudne za mnou môžete prísť do sakristie. Vopred ďakujem za ochotu. • Správa o stave farnosti 2019: vo formáte .pdf (111 kB)

  Hospodárenie farnosti 2019: vo formáte .pdf (53 kB)

  Bilancia 2019 Vieska nad Žitavou: vo formáte .pdf (263 kB)  Správa o stave farnosti 2018: vo formáte .pdf (64 kB)

  Hospodárenie farnosti 2018: vo formáte .pdf (57 kB)  Štatút farskej rady: vo formáte .pdf (117 kB)

Kalendárny rok 2020Prikázané sviatky

  1. január Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
  6. január Zjavenie Pána
21. máj Nanebovstúpenie Pána
11. jún Najsvätejšie Kristovo telo a krv (Božie Telo)
29. jún Sv. Peter a Pavol, apoštoli
15. august Nanebovzatie Panny Márie
  1. november Všetkých svätých
  8. december Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25. december Narodenie Pána

Sviatky a slávnosti farnosti Tesárske Mlyňany

25. marec Titul farského kostola – Zvestovanie Pána
Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej
26. apríl Titul a benedikácia filiálneho kostola sv. Juraja - Vieska nad Žitavou - (Hody)
23. máj Spomienka sv. Urban
  7. jún Prvé sväté prijímanie
14. jún Božie Telo – procesia
21. jún PÚŤ - Najsvätejšie Srdce Ježišovo
  6. september Benedikácia farského kostola (Hody)
13. september Titul farskej kaplnky - Povýšenie sv. Kríža (Hody)
27. september Posviacka úrody vo Vieske nad Žitavou
18. október Sviatosť birmovania© RKC Farnosť Tesárske Mlyňany 2006 - 2020 | Všetky práva vyhradené. | Ochrana osobných údajov