Pochválený buď Ježiš Kristus!

Oznamy vo farnosti

Farský kostol Zvestovania Pána

Bohoslužby
Sv. omše sa v tomto týždni slúžia bez účasti veriacich. Úmysly budú odslúžené tak, ako boli nahlásené.Tesárske Mlyňany:   25. októbra - 1. novembra 2020
Deň Čas Liturgia Úmysly svätých omší
Ne 10:30 Tridsiata nedeľa cez rok 15. výročie sv. manželstva. Poďakovanie a prosba o Božie požehnanie
 
Po 18:00 30. týždeň cez rok Za veriacich
Ut 18:00 30. týždeň cez rok † František Valent a manželka Barbora syn Jozef
St 18:00 Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok Za Božiu pomoc pre rodinu Kováčovú a Herdovú
Št 18:00 30. týždeň cez rok † rodičia Alžbeta a Juraj Marcík
Pi 18:00 30. týždeň cez rok za † rodičov Minárových a Strieškových
So 18:00 30. týždeň cez rok † Jozef Mikle
Ne 10:30 Nedeľa Všetkých Svätých Za veriacich


Vieska nad Žitavou:   25. októbra - 1. novembra 2020
Deň Čas Liturgia Úmysly svätých omší
Ne 9:00 Tridsiata nedeľa cez rok † Jozef Černák a Marcel Zigo
 
Po   30. týždeň cez rok  
Ut   30. týždeň cez rok  
St   Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok  
Št   30. týždeň cez rok  
Pi 17:00 30. týždeň cez rok † Ľudovít Solčiansky - pohrebná
So 17:00 30. týždeň cez rok † Františka Holecová a rodičia
Ne 9:00 Nedeľa Všetkých Svätých † Karol Mladý a Ľuboš Bodor


Farské oznamy


 • Tesárske Mlyňany
 • 1. Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac november:
 • Všeobecný: Aby bol rozvoj umelej inteligencie vždy ľuďom na osoh.
 • Úmysel KBS: Aby sa prehlbovala úcta a viera v Božie Slovo.
 • 2. Sv. omše sa v tomto týždni slúžia bez účasti veriacich. Úmysly budú odslúžené tak, ako boli nahlásené.
 • 3. Bohu-známy darca venoval pre potreby farnosti 50 eur. Vyslovujem mu srdečné Pán Boh odplať.
 • 4. Na misie naša farnosť poslala 200 eur.
 • 5. Na web stránke našej farnosti pod tlačidlom otvor aktuality je materiál prípravy pre prvoprijímajúcich a pre birmovancov.
 • 6. Pro-life občianske združenie Fórum života už 18 rokov organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti. Pozývame Vás 2. novembra k modlitbe pri zapálenej sviečke, v oknách domovov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom. Takto vyjadrime svoju túžbu po živote.  Sviečku s logom si môžete zakúpiť tu v kostole. Cena sviečky je 1,- euro. Kúpou sviečky podporíte projekty a činnosť Fóra života v oblasti ochrany života. Okrem zakúpenia sviečky priamo v kostole je možnosť zapáliť virtuálne sviečku na ktoromkoľvek mieste na Slovensku na internetovej stránke www.sviecka.forumzivota.sk  Podporiť život môžete aj darcovskou SMS-kou s textom DMS (medzera) SVIECKA na číslo 877. Ďakujeme.
 • 7. Pravidlá získania úplných odpustkov pre duše zomrelých sú na www.kbs.sk
 •    
 •    
 • Vieska nad Žitavou
 • 1. Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac november:
 • Všeobecný: Aby bol rozvoj umelej inteligencie vždy ľuďom na osoh.
 • Úmysel KBS: Aby sa prehlbovala úcta a viera v Božie Slovo.
 • 2. Sv. omše sa v tomto týždni slúžia bez účasti veriacich. Úmysly budú odslúžené tak, ako boli nahlásené.
 • 3. Na web stránke našej farnosti pod tlačidlom otvor aktuality je materiál prípravy pre prvoprijímajúcich a pre birmovancov.
 • 4. Pro-life občianske združenie Fórum života už 18 rokov organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti. Pozývame Vás 2. novembra k modlitbe pri zapálenej sviečke, v oknách domovov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom. Takto vyjadrime svoju túžbu po živote.  Sviečku s logom si môžete zakúpiť tu v kostole. Cena sviečky je 1,- euro. Kúpou sviečky podporíte projekty a činnosť Fóra života v oblasti ochrany života. Okrem zakúpenia sviečky priamo v kostole je možnosť zapáliť virtuálne sviečku na ktoromkoľvek mieste na Slovensku na internetovej stránke www.sviecka.forumzivota.sk  Podporiť život môžete aj darcovskou SMS-kou s textom DMS (medzera) SVIECKA na číslo 877. Ďakujeme.
 • 5. Pravidlá získania úplných odpustkov pre duše zomrelých sú na www.kbs.sk


**********
O Z N A M

Toho roku, za aktuálnych okolností spôsobených pandémiou Covidu-19, bude možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých veriacich predĺžená na celý mesiac november, a budú prispôsobené úkony a podmienky na ich získanie, aby sa zaistila bezpečnosť veriacich.

Apoštolská penitenciária s osobitným poverením od Jeho Svätosti pápeža Františka ochotne stanovuje a rozhoduje, že toho roku, aby sa vyhlo zhromažďovaniu tam, kde je to zakázané:

a) úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, hoci len v duchu, ktoré norma stanovuje len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca tohto mesiaca. Tieto dni, ľubovoľne zvolené jednotlivými veriacimi, nemusia nasledovať za sebou;

b) úplne odpustky z 2. novembra, stanovené pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha, môžu byť presunuté nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.

Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, napríklad z dôvodu obmedzení nariadených kompetentnou autoritou v čase pandémie, aby sa zabránilo tomu, že mnohí veriaci sa zhromaždia na posvätných miestach, môžu získať úplné odpustky aj keď sa duchovne spoja so všetkými ostatnými veriacimi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca), pred obrazom Pána Ježiša a Preblahoslavenej Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých, napríklad Ranné chvály alebo Vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, Svätý ruženec, Korunku Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

**********
Odporúčané:
https://vojtechkodet.cz/prednasky-a-kazani/k-poslechu/prednasky/jezisuv-ucednik-v-dobe-koronaviru

**********

Ruženec v rodinách
Info:
"http://www.tvoj-strom.info/katechezy/posvaetnyruzenecvrodinachsdetmi"

Radostný ruženec:
"http://www.tvoj-strom.info/katechezy/radostnyruzenecvcaseskuskycovid-19"**********

Odporúčame pozrieť si video "Hľa, Tvoja Matka!". Je to informačné video o zjaveniach Ženy a Matky všetkých národov v Amsterdame.**********Správa o stave farnosti 2019: vo formáte .pdf (111 kB)

Hospodárenie farnosti 2019: vo formáte .pdf (53 kB)

Bilancia 2019 Vieska nad Žitavou: vo formáte .pdf (263 kB)Správa o stave farnosti 2018: vo formáte .pdf (64 kB)

Hospodárenie farnosti 2018: vo formáte .pdf (57 kB)Štatút farskej rady: vo formáte .pdf (117 kB)

Kalendárny rok 2020Prikázané sviatky

  1. január Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
  6. január Zjavenie Pána
21. máj Nanebovstúpenie Pána
11. jún Najsvätejšie Kristovo telo a krv (Božie Telo)
29. jún Sv. Peter a Pavol, apoštoli
15. august Nanebovzatie Panny Márie
  1. november Všetkých svätých
  8. december Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25. december Narodenie Pána

Sviatky a slávnosti farnosti Tesárske Mlyňany

25. marec Titul farského kostola – Zvestovanie Pána
Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej
26. apríl Titul a benedikácia filiálneho kostola sv. Juraja - Vieska nad Žitavou - (Hody)
23. máj Spomienka sv. Urban
  7. jún Prvé sväté prijímanie
14. jún Božie Telo – procesia
21. jún PÚŤ - Najsvätejšie Srdce Ježišovo
  6. september Benedikácia farského kostola (Hody)
13. september Titul farskej kaplnky - Povýšenie sv. Kríža (Hody)
27. september Posviacka úrody vo Vieske nad Žitavou
18. október Sviatosť birmovaniaKalendárny rok 2021Prikázané sviatky

  1. január Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
  6. január Zjavenie Pána
13. máj Nanebovstúpenie Pána
  3. jún Najsvätejšie Kristovo telo a krv (Božie Telo)
29. jún Sv. Peter a Pavol, apoštoli
15. august Nanebovzatie Panny Márie
  1. november Všetkých svätých
  8. december Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25. december Narodenie Pána

Sviatky a slávnosti farnosti Tesárske Mlyňany

25. marec Titul farského kostola – Zvestovanie Pána
Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej
26. apríl Titul a benedikácia filiálneho kostola - sv. Juraj - (Hody) Vieska nad Žitavou -
30. máj Prvé sväté prijímanie
  6. jún Božie Telo – procesia
13. jún PÚŤ - Najsvätejšie Srdce Ježišovo
  5. september Benedikácia farského kostola (Hody)
12. september Titul farskej kaplnky - Povýšenie sv. Kríža (Hody)
26. september Posviacka úrody vo Vieske nad Žitavou© RKC Farnosť Tesárske Mlyňany 2006 - 2020 | Všetky práva vyhradené. | Ochrana osobných údajov