Pochválený buď Ježiš Kristus!

Oznamy vo farnosti

Farský kostol Zvestovania Pána

Bohoslužby


28.3.2020, Nitra |  Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov. Tie kňazom, zasväteným osobám a veriacim poskytnú ďalšie potrebné usmernenia týkajúce sa Veľkonočných sviatkov.

Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich, v duchu dekrétov, ktoré biskupským konferenciám zaslala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj Apoštolská penitenciária.

Tesárske Mlyňany:   5. - 12. apríla 2020
Deň Čas Liturgia Úmysly svätých omší
Ne   Kvetná nedeľa - nedeľa utrpenia Pána  
10:30 Za farnosť
(bez prítomnosti verejnosti)
(OnLine na Facebooku o 10:30, viď. Aktuality)
 
Po   Veľkého týždňa  
Ut 9:00 Veľkého týždňa Na úmysel
(bez prítomnosti verejnosti)
St 9:00 Veľkého týždňa Na úmysel
(bez prítomnosti verejnosti)
Št 18:00 Zelený štvrtok Za nové kňazské povolania
(bez prítomnosti verejnosti)
Pi 15:00 Veľký piatok Obrady umučenia nášho Pána Ježiša Krista
(bez prítomnosti verejnosti)
So 19:00 Biela sobota Za farnosť
(bez prítomnosti verejnosti)
Ne   Veľkonočná nedeľa
10:30 Za farnosť
(bez prítomnosti verejnosti)


Vieska nad Žitavou:   5. - 12. apríla 2020
Deň Čas Liturgia Úmysly svätých omší
Ne   Kvetná nedeľa - nedeľa utrpenia Pána zrušené
 
Po   Veľkého týždňa  
Ut   Veľkého týždňa  
St   Veľkého týždňa  
Št   Zelený štvrtok  
Pi   Veľký piatok zrušené
So   Biela sobota  
Ne   Veľkonočná nedeľa zrušené


Farské oznamy
**********

Odporúčame pozrieť si video "Hľa, Tvoja Matka!". Je to informačné video o zjaveniach Ženy a Matky všetkých národov v Amsterdame.**********
  • 1. Evanjelizačný úmysel apoštolátu modlitby na mesiac apríl: Za všetkých, ktorí trpia závislosťami aby dostali účinnú pomoc.
    Úmysel KBS: Aby Cirkev pravdivým ohlasovaním evanjelia vedela ďalším generáciám objasniť zmysel života.
  • 2. Počas mesiaca apríl prebieha rekonštrukcia hlavného vstupu do nášho farského kostola, preto nie je možný vstup do chrámu hlavným vchodom. Ďakujem za pochopenie dočasnej nemožnosti adorácie.
  • 3. Stále je možnosť pristúpiť po individuálnom telefonickom kontakte k sv. spovedi a sv. prijímaniu Sviatostného Krista aj vo Veľkonočnom období. Pozývam všetkých využiť túto formu duchovnej pomoci a povzbudenia.
  • 4. Bohuznámy na kostol venoval 100 eur a dvaja ďalší venovali po 50 eur. Vyslovujem im srdečné Pán Boh odplať.
  • 5. Na Veľký piatok je prísny pôst, podobne ako na popolcovú stredu. Môžeme ho predĺžiť až do večernej sv. omše v sobotu, kedy slávim vzkriesenie nášho Pána. Pôst obetujme za duchovné polepšenie a fyzické uzdravenie ľudí vo svete.
  •    
  •    Do Vašej pozornosti dávam prílohy, v ktorých nájdete dôležité informácie z Apoštolskej penitenciárie. Konkrétne ide o:

Dekrét Apoštolskej penitenciárie o udeľovaní mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii pandémie


Nótu Apoštolskej penitenciárie ohľadom sviatosti zmierenia v aktuálnej situácii pandémie


Vysvetlenie formy spovede a mimoriadnych odpustkov od hlavného penitenciára J.Em. Maura kard. Piacenzu


Originál vyššie uvedeného dekrétu a nóty


**********
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Tesárske Mlyňany oznamuje svojim veriacim, že môžu pristúpiť k individuálnej sv. spovedi alebo duchovnému rozhovoru, po predbežnom telefonickom dohovore na čísle Tel: +421 37 633 42 36 alebo 0910 900 677.
Po sv. spovedi bude ihneď aj individuálne sv. prijímanie podané na ruku.
Je potrebné zachovať všetky hygienické opatrenia pred šírením koronavírusu, ochranné rúško na ústach, dostatočný odstup od spovedníka.
Pokiaľ sa necítime celkom zdravý a nie je to nevyhnutné, spoveď odložme na vhodnejší čas.
Sv. omša slúžená kňazom, v nedele a sviatky bude vysielaná na našej stránke:
https://www.facebook.com/Farnos%C5%A5-Tes%C3%A1rske-Mly%C5%88any-113780660255119
obetovaná za farníkov.

Sviatosť Oltárna je vystavená vo farskom kostole každý deň po otvorení kostolaSpráva o stave farnosti 2019: vo formáte .pdf (111 kB)

Hospodárenie farnosti 2019: vo formáte .pdf (53 kB)

Bilancia 2019 Vieska nad Žitavou: vo formáte .pdf (263 kB)Správa o stave farnosti 2018: vo formáte .pdf (64 kB)

Hospodárenie farnosti 2018: vo formáte .pdf (57 kB)Štatút farskej rady: vo formáte .pdf (117 kB)

Kalendárny rok 2020Prikázané sviatky

  1. január Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
  6. január Zjavenie Pána
21. máj Nanebovstúpenie Pána
11. jún Najsvätejšie Kristovo telo a krv (Božie Telo)
29. jún Sv. Peter a Pavol, apoštoli
15. august Nanebovzatie Panny Márie
  1. november Všetkých svätých
  8. december Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25. december Narodenie Pána

Sviatky a slávnosti farnosti Tesárske Mlyňany

25. marec Titul farského kostola – Zvestovanie Pána
Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej
26. apríl Titul a benedikácia filiálneho kostola sv. Juraja - Vieska nad Žitavou - (Hody)
23. máj Spomienka sv. Urban
  7. jún Prvé sväté prijímanie
14. jún Božie Telo – procesia
21. jún PÚŤ - Najsvätejšie Srdce Ježišovo
  6. september Benedikácia farského kostola (Hody)
13. september Titul farskej kaplnky - Povýšenie sv. Kríža (Hody)
27. september Posviacka úrody vo Vieske nad Žitavou
18. október Sviatosť birmovania© RKC Farnosť Tesárske Mlyňany 2006 - 2020 | Všetky práva vyhradené. | Ochrana osobných údajov