Pochválený buď Ježiš Kristus!

Oznamy vo farnosti

Farský kostol Zvestovania Pána

Bohoslužby


Tesárske Mlyňany:   13. - 20. októbra 2019
Deň Čas Liturgia Úmysly svätých omší
Ne 7:30 Dvadsiata ôsma nedeľa „cez rok“ † Karol a Klára Gašparíková, syn Ján a vnuk Karol
10:30 Za farnosť
 
Po   28. týždeň „cez rok“  
Ut 18:00 Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka † Rudolf a manželka Filoména
St 18:00 28. týždeň „cez rok“ Za zdravie a Božie požehnanie pre mamičku
Št 18:00 Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka † Ján Rajtár a manželka Mária a rodičia z oboch strán
Pi 18:00 Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok † rodičia Drgoňoví - Július a Katarína
So 7:30 28. týždeň „cez rok“ Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Kováčovú a Herdovú
Ne 7:30 Dvadsiata deviata nedeľa „cez rok“ Za farnosť
10:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Katku a jej rodinu


Vieska nad Žitavou:   13. - 20. októbra 2019
Deň Čas Liturgia Úmysly svätých omší
Ne 9:00 Dvadsiata ôsma nedeľa „cez rok“ † Františka Holecová - 5. výročia úmrtia
 
Po   28. týždeň „cez rok“  
Ut   Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka  
St   28. týždeň „cez rok“  
Št   Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka  
Pi 17:00 Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok † Karol Mladý, manželka Jolana a rodičia z oboch strán
So   28. týždeň „cez rok“  
Ne 9:00 Dvadsiata deviata nedeľa „cez rok“ † Michal Levický, manželka Katarína


Farské oznamy


 • Tesárske Mlyňany
 • 1. Evanjelizačný úmysel apoštolátu modlitby na mesiac október:: Aby sa pôsobením Ducha Sv. prebudila naša misionárska horlivosť.
  Úmysel KBS: Aby sme sa v našich rodinách radi a často modlievali sv. ruženec a tak vyprosovali pokoj pre svet.
 • 2. Deti príďte si zobrať teraz po sv. omši samolepky do vašich omšových nedeľných zošitkov.
 • 3. Budúca nedeľa je misijná. Po sv. omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Tá naša zo Slovenska bude zvlášť obetovaná Africkej Rwande, ktorá je skúšaná chudobou. Za vaše milodary vopred vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.
 • 4. V zbierke na potreby našej farnosti bolo 513 Eur. Srdečné Pán Boh odplať.
 • 5. Bratia a sestry 9. novembra máme možnosť modliť sa ruženec v Banskej Bystrici v rádiu Lumen. Preto vás prosím, ktorí sa chcete modliť. Prihláste sa tu v sakristii po sv. omšiach.
 • 6. Taktiež Vás pozývam na Farskú rodinnú tanečnú zábavu pre všetky vekové kategórie, dňa 9. novembra 2019 (sobota) od 16.00 hod. v dome kultúry. Vstupné je 1 € pre deti a 3 € pre dospelých. V cene je večera (švédske stoly) a nealko nápoje. Vstupenky si môžete zakúpiť u Dominiky Sulovskej a Jozefa Záhorského.
 •    
 •    
 • Vieska nad Žitavou
 • 1. Evanjelizačný úmysel apoštolátu modlitby na mesiac október:: Aby sa pôsobením Ducha Sv. prebudila naša misionárska horlivosť.
  Úmysel KBS: Aby sme sa v našich rodinách radi a často modlievali sv. ruženec a tak vyprosovali pokoj pre svet.
 • 2. V zbierke na úpravu kostola bolo 443,40 Eur. Srdečné Pán Boh odplať.
 • 3. Budúca nedeľa je misijná. Po sv. omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Tá naša zo Slovenska bude zvlášť obetovaná Africkej Rwande, ktorá je skúšaná chudobou. Za vaše milodary vopred vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.
 • 4. Chcem úprimne poďakovať pánu Marekovi Mladému za všetku techniku, ktorú daroval na ozvučenie kostola. Ozvučenie sa bude ešte dolaďovať, preto prosím o trpezlivosť. Taktiež ďakujem pánu Jaroslavovi Kičkovi staršiemu aj mladšiemu za vymaľovanie spovednej miestnosti, sokla pod chórom a ďalšej časti v krypte.
 • 5. Na upratovanie prosím veriacich bývajúcich v domoch 1 – 36.
 • 6. Októbrová pobožnosť býva každý deň o 17.30 hod., inak pol hodinu pred omšou.
 • 7. Deti príďte si zobrať teraz po sv. omši samolepky do vašich omšových nedeľných zošitkov.
 • 8. Bratia a sestry 9. novembra máme možnosť modliť sa ruženec v Banskej Bystrici v rádiu Lumen. Preto vás prosím, ktorí sa chcete modliť. Prihláste sa tu v sakristii po sv. omšiach.
 • 9. Taktiež Vás pozývam na Farskú rodinnú tanečnú zábavu pre všetky vekové kategórie, dňa 9. novembra 2019 (sobota) od 16.00 hod. v dome kultúry. Vstupné je 1 € pre deti a 3 € pre dospelých. V cene je večer (švédske stoly) a nealko nápoje. Vstupenky si môžete zakúpiť u Dominiky Sulovskej a Jozefa Záhorského.


Správa o stave farnosti: vo formáte .pdf (64 kB)

Hospodárenie farnosti: vo formáte .pdf (57 kB)

Štatút farskej rady: vo formáte .pdf (117 kB)

Kalendárny rok 2019Prikázané sviatky

  1. január Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
  6. január Zjavenie Pána
30. máj Nanebovstúpenie Pána
20. jún Najsvätejšie Kristovo telo a krv (Božie Telo)
29. jún Sv. Peter a Pavol, apoštoli
15. august Nanebovzatie Panny Márie
  1. november Všetkých svätých
  8. december Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25. december Narodenie Pána

Sviatky a slávnosti farnosti Tesárske Mlyňany

25. marec Titul farského kostola – Zvestovanie Pána
Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej
28. apríl Titul a benedikácia filiálneho kostola sv. Juraja - Vieska nad Žitavou - (Hody)
18. máj Spomienka sv. Urban
16. jún Prvé sväté prijímanie
30. jún PÚŤ - Najsvätejšie Srdce Ježišovo
  8. september Benedikácia farského kostola (Hody)
15. september Titul farskej kaplnky - Povýšenie sv. Kríža (Hody)© RKC Farnosť Tesárske Mlyňany 2006 - 2019 | Všetky práva vyhradené. | Ochrana osobných údajov