Pochválený buď Ježiš Kristus!

Oznamy vo farnosti

Farský kostol Zvestovania Pána

Bohoslužby
Tesárske Mlyňany:   9. - 16. augusta 2020
Deň Čas Liturgia Úmysly svätých omší
Ne 7:30 Devätnásta nedeľa cez rok Poďakovanie za 60 r. života a prosba o ďalšiu Božiu pomoc
10:30 za veriacich
 
Po   Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok  
Ut 18:00 Sv. Kláry, panny, spomienka † Ondrej Masár a manželka Anna
St 18:00 19. týždeň cez rok † Július Rajtár a manželka Irena a syn Ladislav a rodičia z oboch strán
Št 18:00 19. týždeň cez rok † František Bača
Pi 15:00 Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka za novomanželov
So 7:30 Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť † rodičia Anton a Albína Kružlíková
10:30 za veriacich
Ne 7:30 Dvadsiata nedeľa cez rok † rehoľné sestry Teréziu a Máriu Koprdové
10:30 za veriacich


Vieska nad Žitavou:   9. - 16. augusta 2020
Deň Čas Liturgia Úmysly svätých omší
Ne 9:00 Devätnásta nedeľa cez rok † Johana Horváthová - 20. výročie úmrtia
 
Po   Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok  
Ut   Sv. Kláry, panny, spomienka  
St   19. týždeň cez rok  
Št   19. týždeň cez rok  
Pi 17:00 Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka † Ľudmila Mladá a rodičia
So 9:00 Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť † Ľudovít Kliman
Ne 9:00 Dvadsiata nedeľa cez rok † Pavol a Irena Jančoví


Farské oznamy


 • Tesárske Mlyňany
 • 1. Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac júl:
 • Úmysel KBS: Za Medzinárodný Eucharistický kongres, ktorí sa budúci mesiac uskutoční v Budapešti, aby sa vďaka nemu prehĺbila úcta veriacich ku Kristovi v Eucharistii.
 • 2. Chcem poďakovať manželom Záhorským a našim animátorkám, za obetavú prípravu a vedenie detského farského tábora na Duchonke. Srdečné Pán Boh odplať.
 • 3. Rodičia prvoprijímajúcich darovali pre potreby farnosti 180 eur. Úprimné Pán Boh odplať.
 • 4. Prosím tých, ktorí chcú v tomto týždni ako lektori slúžiť pri sv. omšiach, aby sa prišli zapísať.
 • 5. Počas tohto týždňa ma zastúpi pán dekan Javor. V prípade potreby sa obráťte na našich kostolníkov. Oni skontaktujú p. dekana.
 • 6. V prvú nedeľu bola zbierka na kostol 504 eur. Bohu-známi venovali na kostol 50, 55 a 100 eur. Všetkým ochotným darcom vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.
 • 7. Ohlášky.
 •    
 •    
 • Vieska nad Žitavou
 • 1. Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac júl:
 • Úmysel KBS: Za Medzinárodný Eucharistický kongres, ktorí sa budúci mesiac uskutoční v Budapešti, aby sa vďaka nemu prehĺbila úcta veriacich ku Kristovi v Eucharistii.
 • 2. Na upratovanie prosím veriacich bývajúcich v domoch  č.d. 37 až 46.
 • 3. V prvú nedeľu bola zbierka na kostol 470,30 eur. Všetkým ochotným darcom vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.


**********

Ruženec v rodinách
Info:
"http://www.tvoj-strom.info/katechezy/posvaetnyruzenecvrodinachsdetmi"

Radostný ruženec:
"http://www.tvoj-strom.info/katechezy/radostnyruzenecvcaseskuskycovid-19"**********

Odporúčame pozrieť si video "Hľa, Tvoja Matka!". Je to informačné video o zjaveniach Ženy a Matky všetkých národov v Amsterdame.**********Správa o stave farnosti 2019: vo formáte .pdf (111 kB)

Hospodárenie farnosti 2019: vo formáte .pdf (53 kB)

Bilancia 2019 Vieska nad Žitavou: vo formáte .pdf (263 kB)Správa o stave farnosti 2018: vo formáte .pdf (64 kB)

Hospodárenie farnosti 2018: vo formáte .pdf (57 kB)Štatút farskej rady: vo formáte .pdf (117 kB)

Kalendárny rok 2020Prikázané sviatky

  1. január Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
  6. január Zjavenie Pána
21. máj Nanebovstúpenie Pána
11. jún Najsvätejšie Kristovo telo a krv (Božie Telo)
29. jún Sv. Peter a Pavol, apoštoli
15. august Nanebovzatie Panny Márie
  1. november Všetkých svätých
  8. december Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25. december Narodenie Pána

Sviatky a slávnosti farnosti Tesárske Mlyňany

25. marec Titul farského kostola – Zvestovanie Pána
Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej
26. apríl Titul a benedikácia filiálneho kostola sv. Juraja - Vieska nad Žitavou - (Hody)
23. máj Spomienka sv. Urban
  7. jún Prvé sväté prijímanie
14. jún Božie Telo – procesia
21. jún PÚŤ - Najsvätejšie Srdce Ježišovo
  6. september Benedikácia farského kostola (Hody)
13. september Titul farskej kaplnky - Povýšenie sv. Kríža (Hody)
27. september Posviacka úrody vo Vieske nad Žitavou
18. október Sviatosť birmovania© RKC Farnosť Tesárske Mlyňany 2006 - 2020 | Všetky práva vyhradené. | Ochrana osobných údajov