Pochválený buď Ježiš Kristus!

Oznamy vo farnosti

Farský kostol Zvestovania Pána

Bohoslužby
Tesárske Mlyňany:   26. marca - 2. apríla 2023
Deň Čas Liturgia Úmysly svätých omší
Ne 7:30 Piata pôstna nedeľa † Rodičia Albert a Alžbeta a súrodenci
10:30 Za veriacich
 
Po   po 5. pôstnej nedeli  
Ut 18:00 po 5. pôstnej nedeli † František Fazekaš 1. výr. a manželka
St 18:00 po 5. pôstnej nedeli † Helena Ščepková
Št 18:00 po 5. pôstnej nedeli † Mária Bajanová a rodičia
Pi 18:00 po 5. pôstnej nedeli † Ján Sýkora a rodičia
So 7:30 po 5. pôstnej nedeli † Ján Horňák a manželka Mária a vnučky Zuzana a Marianna
Ne 7:30 Kvetná nedeľa Poďakovanie a prosba o ďalšiu pomoc pre rodinu
10:30 Za živých a mŕtvych členov ružencového bratstva


Vieska nad Žitavou:   26. marca - 2. apríla 2023
Deň Čas Liturgia Úmysly svätých omší
Ne 9:00 Piata pôstna nedeľa † Daniel Lévay
 
Po   po 5. pôstnej nedeli  
Ut   po 5. pôstnej nedeli  
St   po 5. pôstnej nedeli  
Št   po 5. pôstnej nedeli  
Pi 17:00 po 5. pôstnej nedeli Za živých členov Ružencového Bratstva
So   po 5. pôstnej nedeli  
Ne 9:00 Kvetná nedeľa Poďakovanie za 70. rokov života a prosba o Božiu pomoc a požehnanie do ďalších rokov


Farské oznamy


 • Tesárske Mlyňany
 •    
 • 1. Ďakujem ženám, ktoré upratali okolie kostola. Srdečné Pán Boh odplať.
 • 2. Dnes popoludní máme krížovú cestu o 14:00 h. Srdečne pozývam všetkých. Pomodlia sa matky zo spoločenstva Modlitby matiek.
 • 3. Srdečné Pán Boh odplať Bohu známemu za 40 eur a 100 eur na potreby farnosti.
 • 4. V sobotu máme spoločnú Veľkonočnú sv. spoveď od 9:00 h. Do 10:00 hod. Pripomeniem znenie Pätora cirkevných prikázaní.
 •    1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.
 •    2. Zachovávať prikázané dni pokánia.
 •    3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.
 •    4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.
 •    5. Podporovať cirkevné ustanovizne.
 • 5. Prvo-piatkových chorých navštívim v piatok. Začnem od 9:00 h. Ako zvyčajne. Bude to pre nich aj Veľkonočná sv. spoveď. Ostatných, ktorí pristupujú len na sviatky a ktorých ste mi aktuálne nahlásili budem spovedať v Utorok. Začnem tiež o 9:00 h. Je ich viac preto prosím o trpezlivosť. Chorých nezaväzuje eucharistický pôst. Môžu sa najesť pred sv. prijímaním.
 • 6. Výhodná cenová ponuka pútnického zájazdu do Medjugoria je na výveske.
 • 7. Dnešná zbierka bude poslaná prenasledovaným bratom kresťanom na Blízkom východe. V Sýrii a Iraku. Srdečné Pán Boh odplať.
 • 8. Na budúcu nedeľu je zbierka na kostol. Vopred ďakujem všetkým darcom.
 •    
 •    
 • Vieska nad Žitavou
 •    
 • 1. V sobotu máme spoločnú Veľkonočnú sv. spoveď od 9:00 h. Do 10:00 hod. Pripomeniem znenie Pätora cirkevných prikázaní.
 •    1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.
 •    2. Zachovávať prikázané dni pokánia.
 •    3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.
 •    4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.
 •    5. Podporovať cirkevné ustanovizne.
 • 2. Všetkých chorých navštívim v piatok. Začnem okolo 10:30 h. Bude to pre nich Veľkonočná sv. spoveď. Chorých nezaväzuje eucharistický pôst. Môžu sa najesť pred sv. prijímaním.
 • 3. Výhodná cenová ponuka pútnického zájazdu do Medjugoria je na výveske.
 • 4. Dnešná zbierka bude poslaná prenasledovaným bratom kresťanom na Blízkom východe. V Sýrii a Iraku. Srdečné Pán Boh odplať.
 • 5. Na budúcu nedeľu je zbierka na kostol. Vopred ďakujem všetkým darcom.
 • 6. Upratovanie č. d. 77 až 98. Veľkého upratovania kostola a krypty k Veľkej noci bude v sobotu od 14.00 hod. Aj vyhrabávanie lístia, príďte prosím pomôcť.

***********
Rodinná katechéza - 5. pôstna nedeľa:

https://www.tvoj-strom.info/2023/03/Post-05NEA.html

**********

Správa o stave farnosti 2022: vo formáte .pdf (72 kB)

Hospodárenie farnosti 2022: vo formáte .pdf (57 kB)

Bilancia 2022 Vieska nad Žitavou: vo formáte .pdf (348 kB)

Štatistické údaje farnosti 2022: vo formáte .pdf (107 kB)
sv. Otec obohatil Litánie k sv. Jozefovi. Je schválené toto nové znenie:

Litánie k úcte svätého Jozefa ženícha preblahoslavenej panny Márie: vo formáte .pdf (96 kB)**********
LJCH!
Veľadôstojní páni,
v prílohe Vám posielame podklady k ďalšiemu stretnutiu v rámci diecéznej fázy synody, ktoré by malo byť v čase po 3. pôstnej nedeli. Uvažovať budeme nad témami _Zdieľanie zodpovednosti za našu misiu_ (5. téma) a _Dialóg v Cirkvi a spoločnosti_ (6. téma).

Prílohy Vám posielame zatiaľ len v slovenskom jazyku.

Hneď ako ich budeme mať k dispozícii, pošleme Vám ich aj v maďarskom jazyku.

K témam budú nakrútené aj videospoty. Linky na ne by mali byť zverejnené v priebehu dnešného alebo zajtrajšieho dňa na stránkach biskupstva.
Prosíme Vás, aby ste pripravené podklady pre piatu i šiestu tému zverejnili aj na farských výveskách ako aj na internetových a sociálnych stránkach Vašich farností, aby sa s uvedenými témami mohli včas oboznámiť Vám zverení veriaci i všetci ľudia dobrej vôle, ktorí sa chcú do synody úprimne zapojiť.

Ďakujeme!

S katolíckym pozdravom

m. cimerák

Synoda_NRB_5_tema_web - vo formáte .pdf (188 kB)
Synoda_NRB_6_tema_web - vo formáte .pdf (193 kB)


**********
Materiály na synodu:

https://youtu.be/6TBysmFlfnE
https://youtu.be/C665zPxAzIo

**********
LJCH!
Veľadôstojní páni,
do Vašej pozornosti dávame dva nasledujúce oznamy, s ktorými prosíme, aby ste oboznámili v rámci farských oznamov Vám zverených veriacich:

1. oznam - Odvolanie dišpenzu

- treba oznámiť veriacim v najbližšiu nedeľu, t.j. 27. februára 2022 (8. nedeľa v Cezročnom období)

Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu ako aj vzhľadom na postupné uvoľňovanie obmedzení, ktoré sú s tým spojené, vydal dňa 24. februára 2022 nitriansky diecézny biskup dekrét (Prot. č. 138/2022), ktorým s platnosťou od 6. marca 2022, t.j. od 1. pôstnej nedele _odvoláva dišpenz od povinnosti zúčastniť sa svätej omše v nedeľu a prikázaný sviatok. (viď príloha)

-----------

2. oznam - KBS informuje ohľadom spôsobu podávania sv. prijímania

- treba prečítať v rámci oznamov v nedeľu 6. marca 2022 (1. pôstna nedeľa)

Zo sekretariátu KBS nám bol poslaný oznam, s ktorým treba veriacich oboznámiť v rámci farských oznamov v nedeľu 6. marca 2022 t.j. na 1. pôstnu nedeľu. Oznam sa týka spôsobu podávania sv. prijímania a je pripravený v slovenskom i maďarskom jazyku. K uvedenému je tiež pripojené vysvetlenie, ktoré svojho času k tejto téme napísal ešte ako kardinál emeritný pápež Benedikt XVI. (viď príloha)

S katolíckym pozdravom M. Cimerák, notár

Dekrét o odvolaní dišpenzu - vo formáte .pdf (56 kB)
Oznam ohľadom svätého prijímania - vo formáte .pdf (370 kB)
Vysvetlenie spôsobu svätého prijímania - vo formáte .pdf (244 kB)

**********

Kto chce podporiť projekty pomoci v chudobnej Afrike môže tak urobiť darom cez akciu Dobrá novina:

http://www.dobranovina.sk/podporim/ alebo
https://dobranovina.darujme.sk/aj-mama-chodi-do-skoly-web/

**********

Odporúčame pozrieť si video "Hľa, Tvoja Matka!". Je to informačné video o zjaveniach Ženy a Matky všetkých národov v Amsterdame.**********Správa o stave farnosti 2021: vo formáte .pdf (72 kB)

Hospodárenie farnosti 2021: vo formáte .pdf (54 kB)

Bilancia 2021 Vieska nad Žitavou: vo formáte .pdf (382 kB)Správa o stave farnosti 2020: vo formáte .pdf (72 kB)

Hospodárenie farnosti 2020: vo formáte .pdf (54 kB)

Bilancia 2020 Vieska nad Žitavou: vo formáte .pdf (391 kB)Správa o stave farnosti 2019: vo formáte .pdf (111 kB)

Hospodárenie farnosti 2019: vo formáte .pdf (53 kB)

Bilancia 2019 Vieska nad Žitavou: vo formáte .pdf (263 kB)Správa o stave farnosti 2018: vo formáte .pdf (64 kB)

Hospodárenie farnosti 2018: vo formáte .pdf (57 kB)Štatút farskej rady: vo formáte .pdf (117 kB)

Kalendárny rok 2023Prikázané sviatky

  1. január Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
  6. január Zjavenie Pána
18. máj Nanebovstúpenie Pána
  8. jún Najsvätejšie Kristovo telo a krv (Božie Telo)
29. jún Sv. Peter a Pavol, apoštoli
15. august Nanebovzatie Panny Márie
  1. november Všetkých svätých
  8. december Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25. december Narodenie Pána

Sviatky a slávnosti farnosti Tesárske Mlyňany

25. marec Titul farského kostola – Zvestovanie Pána
Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej
23. apríl Titul a benedikácia filiálneho kostola - sv. Juraj - (Hody) Vieska nad Žitavou -
  4. jún Prvé sväté prijímanie
18. jún PÚŤ - Najsvätejšie Srdce Ježišovo
10. september Benedikácia farského kostola (Hody)
17. september Titul farskej kaplnky - Povýšenie sv. Kríža (Hody)
  1. október Posviacka úrody vo Vieske nad Žitavou© RKC Farnosť Tesárske Mlyňany 2006 - 2023 | Všetky práva vyhradené. | Ochrana osobných údajov